Loader Image

ruch rowerowy – regulacje prawne

Poniżej prezentujemy wybrane zagadnienia i uregulowania prawne dotyczące zasad ruchu rowerowego od 2005 r. Bezpieczeństwo i kultura zachowań w ruchu drogowym wszystkich jego uczestników są w dużym stopniu zależne od poziomu edukacji motoryzacyjnej społeczeństwa. Niska kultura użytkowników dróg, nieznajomość przepisów ruchu drogowego, niechęć do ich stosowania w praktyce i nieustanne ich łamanie, jak również brak poszanowania prawa to przyczyny tzw. czynnika ludzkiego – wpływającego na powodowanie wypadków drogowych, śmierć i kalectwo uczestników ruchu drogowego.

Jednym z elementów mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest niewątpliwie działalność edukacyjna polegająca na nauczaniu ukierunkowanym na przekazywaniu wiedzy w zakresie znajomość przepisów obowiązujących w ruchu drogowym – ze szczególnym uwzględnieniem:

  •  zasad ruchu drogowego
  • prawidłowych zachowań w rożnych sytuacjach drogowych
  • przewidywania zagrożeń w ruchu drogowym
  • nawyków i umiejętności bezpiecznego korzystania z dróg
  • prawidłowych /i nieprawidłowych/ postaw i zachowań w ruchu drogowym wszystkich jego uczestników
  • skutków nieprzestrzegania norma prawnych.

Materiał opracował Jerzy Karolak, Pomorski Urząd Wojewódzki

Do pobrania plik pdf: regulacje prawne dotyczące ruchu rowerowego

Ostatnie posty: