Loader Image
Rowerowy autochodzik

Rowerowy autochodzik

Rowerowy autochodzik to cykliczny program edukacyjny realizowany w trakcie roku szkolnego. Zadaniem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielnego poruszania się w ruchu drogowym. Podstawę tego przygotowania stanowią zadania, materiały i lekcje zapewnione przez organizatorów.

Statystyki wypadków wskazują na 100 ofiar śmiertelnych rocznie wśród dzieci w Polsce, co oznacza, że w ciągu roku pustoszeje mała szkoła! Dzieci są szczególnymi użytkownikami ruchu z wielu powodów:

  • ze względu na niski wzrost, wąskie pole widzenie, postrzeganie statyczne widzą i reagują inaczej na ruch drogowy, np. nie widzą jadących pojazdów, gdy są zasłonięte przez inne, potrzebują kilku sekund na zorierntowanie się, czy pojazd porusza się bądź nie,  mylą „widzieć” i „być widzianym” – sytuacja niebezpieczna po zmroku, mylą wielkość i odległość;
  • dzieci między 4 a 7 rokiem życia (do których kierowany jest program) na wiele zjawisk reagują żywiołowo, emocjonalnie i bezładnie, poprzez niedostatecznie rozwiniętą spostrzegawczość nie dostrzegają istotnych zjawisk drogowych, nie potrafią analizować określonych zjawisk oraz przewidzieć skutków podejmowanych decyzji;
  • dzieci mimo bardzo wyostrzonego słuchu nie potrafią określić skąd ten dźwięk pochodzi, dodatkowo hałasy pochodzące z ulicy utrudniają dzieciom koncentrację, kilkuletnie dzieci potrafią reagować jedynie na 1 dźwięk na raz.

Zadania jakie poprzez edukację oraz zabawę realizuje program „Rowerowy Autochodzik” to:

  • zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez utrwalenie prawidłowych postaw i nawyków przydatnych w poruszaniu się jako pieszy, pasażer i kierowca,
  • efektywny proces nauczania poprzez przekazywanie wiedzy o ruchu drogowym w oparciu o zabawy symulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, słuchowe czy ruchowe,
  • rozwijanie praktycznych umiejętności – bez specjalnego wysiłku w sposób naturalny, gdyż dzieci do lat 7 charakteryzuje niezwykła łatwość w przyswajaniu wiedzy.

Uczenie poprzez zabawę angażującą wszystkie zmysły daje najlepsze efekty. Zapamiętanie sytuacji, zdarzeń, zachowań wynikających z zabaw eksperymentalnych i symulacyjnych, w czasie których, używane są wzrok, słuch i dotyk jest dużo bardziej skuteczne niż jednowymiarowy sposób przekazywania wiedzy. Drogowy rajd edukacyjny składa się z 6 etapów – tj. tematów do zaliczenia przez Zespoły Rajdowe (szkoły, przedszkola, zorganizowane grupy uczestników). „Rajdowcy” wykonują zadania, zaliczają etapy i zdobywają uśmiechy a swoimi osiągnięciami dzielą się z innymi uczestnikami w internecie. 

Źródło: rowerowyautochodzik.pl

Ostatnie posty: