Loader Image

ratownictwo

Zminimalizowanie konsekwencji wypadku, jeśli już nie było możliwości jego uniknięcia, jest jednym z pięciu głównych celów programu poprawy brd. Szybkość interwencji oraz skuteczność działań służb ratowniczych, a w szczególności jednostek ochrony zdrowia i jednostek ochrony przeciwpożarowej, powinny być uznane za priorytetowe czynniki wpływające bezpośrednio na szansę uratowania zdrowia i życia ofiar wypadku.

W ramach obszaru proponuje się w pierwszej kolejności zająć: rozwojem zintegrowanego systemu ratowniczego oraz systemu ratownictwa medycznego, skróceniem czasu akcji ratowniczej oraz zorganizowaniem wszechstronnej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Ważnym elementem systemu ratownictwa jest również powszechne szkolenie społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Należy bowiem dołożyć wszelkich starań, aby zwiększyć poziom wiedzy i umiejętności osób, które jako pierwsze ratują życie ofiar wypadku, jeszcze przed przyjazdem profesjonalnych służb.

Według obowiązujących w Polsce standardów lokalizacja jednostek PSP powinna zapewnić dojazd do zdarzenia w czasie krótszym niż 8 minut. Na podstawie danych dostarczonych przez KW PSP stwierdzono, że w roku 2001 na obszarze woj. pomorskiego:

 

  • średni czas dojazdu do miejsca zdarzenia drogowego w ciągu dnia (6:00 – 20:00) wyniósł 7,5 minuty,
  • średni czas dojazdu do miejsca zdarzenia drogowego w nocy (20:00 – 6:00) wyniósł 8,5 minuty,
  • w ciągu dnia w 73% przypadków czas dojazdu do miejsca zdarzenia drogowego nie przekroczył 10 minut, natomiast w 43 % przypadków nie przekroczył 5 min,
  • w ciągu nocy w 68% przypadków czas dojazdu do miejsca zdarzenia drogowego nie przekroczył 10 minut, natomiast w 41 % przypadków nie przekroczył 5 min,
  • najdłuższy średni czas dojazdu do zdarzenia drogowego w ciągu dnia był w powiecie słupskim (powyżej 11,5 min) oraz w powiatach gdańskim i człuchowskim (10 – 11,5 min),
  • najdłuższy średni czas dojazdu do zdarzenia drogowego w nocy był w powiecie gdańskim (powyżej 16 min) oraz w powiatach słupskim i człuchowskim (12,5 – 16 min),

W związku z powyższym należy poddać bardziej szczegółowej analizie rozmieszczenie jednostek PSP w powiatach gdańskim, słupskim i człuchowskim ze względu na najdłuższe czasy dojazdów do miejsc zdarzeń drogowych.

Ostatnie posty: