Loader Image

Raport o stanie bezpieczeństwa dróg krajowych

Prezentowany raport jest zestawieniem danych o wypadkach na zamiejskich drogach krajowych w woj. Pomorskim w latach 1996 – 2010. Raport opracowano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Gdańsku. Z analizy danych zawartych w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji wynika, że liczba wypadków drogowych w woj. Pomorskim, w roku ubiegłym, stanowi 7% ogólnej liczby wypadków na drogach krajowych w Polsce, przy czym należy zaznaczyć, że długość sieci dróg publicznych woj. Pomorskiego to 5,2% ogólnej długości tego rodzaju dróg w kraju. Z powyższych danych wynika, że województwo Pomorskie charakteryzuje bardzo wysoki wskaźnik ryzyka wyrażony liczbą wypadków przypadających na 100 km (13 zdarzeń/100 km, co sytuuje nasze województwo na miejscu 4 pod względem gęstości wypadków).

Wypadki do których w roku 2010 dochodziło najczęściej to: zderzenie pojazdów w ruchu boczne (130 wypadków), zderzenie pojazdów w ruchu tylne (100 wypadków), najechanie na pieszego (63 wypadki), zderzenie pojazdów w ruchu czołowe (60 wypadków) oraz najechanie na drzewo, słup bądź inny obiekt drogowy (47 wypadków).

Przeanalizowana została również ciężkość wypadków w obszarach drogowych: zabudowanym i niezabudowanym. Dużo groźniejsze w skutkach są wypadki do których dochodzi poza rejonami zabudowań, gdzie wskaźniki ciężkości wynoszą: dla ofiar śmiertelnych – 18 zabitych na 100 wypadków, dla ofiar rannych – 155 rannych na 100 wypadków. Dla porównania te wskaźniki liczone dla obszaru zabudowanego wynoszą: 8 zabitych/100 wypadków, 125 ofiar rannych/100 wypadków.

Za główną przyczynę występowania zdarzeń drogowych uznaje się, niezmiennie od wielu lat, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego, w roku 2010 doszło z tego powodu do 113 wypadków (prawie 30% ogólnej liczby wypadków w województwie). Duże liczby zdarzeń były zarejestrowane z powodu: nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu (74 wypadki) czy niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami (53 wypadki). Z analizy okoliczności zdarzeń na przestrzeni lat wynika jednak, że świadomość kierowców odnośnie dostosowywania prędkości do panujących warunków na drodze znacznie wzrosła. Mimo to nadmierna prędkość zbiera wciąż największe żniwa, jeżeli chodzi o liczbę ofiar rannych i śmiertelnych. W roku 2010 w wypadkach spowodowanych przekroczeniem prędkości zginęło 14 osób (32% ogólnej liczby ofiar śmiertelnych w analizowanym obszarze) a 172 zostały ranne (29% ogólnej liczby ofiar rannych).

[GALLERY=41]

Według prezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad Oddziału w Gdańsku raportu o stanie bezpieczeństwa zamiejskich dróg publicznych województwa Pomorskiego zaleca się między innymi:

1. Budowę podstawowej sieci dróg dwujezdniowych ekspresowych, w celu zmniejszenia ryzyka związanego ze szczególnie niebezpiecznym manewrem wyprzedzania.
2. Nadzór Policji nad prędkością i zachowaniami użytkowników oraz instalację urządzeń do automatycznej rejestracji prędkości na poszczególnych, wskazanych w raporcie miejscach newralgicznych (raport w formacie pdf).
3. Wycinkę drzew rosnących w koronie dróg, które w dalszym ciągu stanowią poważne zagrożenie i „odpowiadają” za znaczny procent zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym (prawie 16%ogółu ofiar śmiertelnych).
4. Podniesienie standardów utrzymania dróg w okresie zimowym.
5. Zastosowanie urządzeń do rejestracji wjazdu pojazdu przy czerwonym świetle na skrzyżowania bądź przejścia dla pieszych.

[GALLERY=42]

Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/

Ostatnie posty: