Loader Image

Raport o BRD w woj. Pomorskim w 2016 r.

Na zlecenie Pomorskiej Rady BRD zespół ekspercki z Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej opracował szczegółowy raport o stanie brd w woj. Pomorskim w 2016r. Szczegóły raportu w zakładce Raporty PRBRD.

W woj. Pomorskim w 2016 r. zarejestrowano 2725 wypadków drogowych. W wypadkach tych obrażeń doznało 3357 osób, w tym 753 obrażeń ciężkich, a 144 osoby poniosły śmierć.

W raporcie zestawiono szczegółowe dane o ofiarach i sprawcach wypadków drogowych, rodzajach, przyczynach i okolicznościach wypadków drogowych. Rozróżniono główne problemy brd w powiatach województwa i wskazano główne i niezbędne kierunki i obszary działań.

Koszt zdarzeń drogowych w woj. Pomorskim w 2016 r. wyniósł blisko 2,8 mld PLN.

Wskaźnik ryzyka, mierzony liczbą ofiar na 100 tys. mk., wynosi ponad 6 of. śmiertelnych/ 100 tys. mk – dla porównania wskaźnik ten w 2015 r. równy był blisko 8 of. śmiertelnych/100 tys. mk, a w 2007 blisko 13 of. śmiertelnych/100 tys. mk. Na przestrzeni dekady widać, że działania podejmowane przez samorządy w województwie przynoszą efekty w postaci poprawy stanu brd na pomorskich drogach i redukcji ofiar śmiertelnych o ponad 50%. Przy czym w dalszym ciągu niezbędne są działania diagnozujące, monitorujące i poprawiające stan brd – tak by docelowo ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych do 100 w 2020 r., a w dalszej perspektywie do 0!

Główne problemy brd wskazane w raporcie dla województwa to: nadmierna prędkość, niechronieni użytkownicy ruchu (piesi, rowerzyści, seniorzy) oraz alkohol i używki.

Dla każdego z wymienionych problemów przeprowadzone zostały szczegółowe analizy (z uwzględnieniem okoliczności i miejsca wypadku), z których podsumowania wynika m.in., że:

  • – nadmierna prędkość stanowi o 1/4 wypadków drogowych w województwie,
  • – największy udział ofiar śmiertelnych stanowią piesi (blisko 1/3 ogólnej liczby ofiar śmiertelnych),
  • – wypadki do których dochodzi najczęściej w województwie to wypadki typu: zderzenie boczne i najechanie na pieszego,
  • – największą liczbę wypadków z pieszymi rejestruje się w dużych miastach,
  • – odnotowano niepokojący wzrost – o 170% – wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu.

Przedstawiony raport wskazuje, że rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w roku 2016 zmalała w porównaniu do 2015 roku zmalała znacząco o 15%, tak duży progres przybliża cel, który został wyznaczony w Programie Wojewódzkim BRD do roku 2020. Jednak niepokojącym syndromem jest wzrost liczby ofiar ciężko rannych, który w roku 2016 wzrósł aż o 49% (z 503 do 753 co oddala wyznaczony cel o115% w roku 2016). Aby móc zbliżyć się do wyznaczonego celu – nie więcej niż 100 ofiar śmiertelnych i 250 ofiar ciężko rannych w roku 2020 należy podjąć działania nakierowane szczególne na redukcję ofiar ciężko rannych (zakładając że trend redukcji liczby ofiar śmiertelnych nie zmieni się), które pozwolą zwiększyć skuteczność i efektywność prowadzonych działań na rzecz brd w woj. pomorski. Działania te powinny być ukierunkowane na: drogi samorządowe, działania edukacyjne i promocyjne, zintegrowane działania służb nadzoru na poziomach powiatowym i wojewódzkim, monitorowanie podejmowanych działań.

Szczegółowe podsumowanie Raportu BRD Pomorskie 2016 wraz z wnioskami do pobrania tutaj.

 

Ostatnie posty: