Loader Image

raport 2007

W roku 2007 w województwie pomorskim zarejestrowano 18.174 kolizje, 3.060 wypadków, w których 4.008 osób zostało rannych, a 266 osób zginęło. Porównujące te dane do roku 2006 obserwujemy wzrost wszystkich wskaźników oprócz kolizji ich liczba zmalała o prawie 5%. Liczba wypadków wzrosła o 11%, liczba ofiar rannych o 13% a liczba ofiar śmiertelnych o 4%.

Szacunkowe straty materialne i społeczne wypadków drogowych w województwie pomorskim w roku 2007 wyniosły 1.9 mld zł czyli o 11% więcej niż w roku ubiegłym.

W odniesieniu do liczby ludności w 2007 na obszarze województwa pomorskiego, wskaźnik demograficzny, liczony jako liczba ofiar na 100 tysięcy mieszkańców wynosił: 12 osób śmiertelnych i 188 osób rannych natomiast wskaźnik ciężkości wypadków (zabitych na 100 wypadków), wynosił 9 osób, stawia województwo pomorskie na 12 miejscu w kraju z punktu widzenia ryzyka bycia ofiarą śmiertelną wypadku drogowego.

Najczęstszymi rodzajami wypadków w województwie pomorskim były: najechanie na pieszego 30%, w których było 31% ofiar śmiertelnych i 22% ofiar rannych Zderzenia boczne 23% ogółu wypadków. Zderzenie czołowe 11% ogółu wypadków, w których było 15% ofiar śmiertelnych i 16% ofiar rannych.

Najwięcej wypadków drogowych wystąpiło w miastach: Gdańsk i Gdynia oraz w powiecie kartuskim natomiast największe ryzyko bycia ofiarą wypadku drogowego wystąpiło w powiatach kartuskim i kościerskim.

[GALLERY=12]

W tendencjach zmian zdarzeń drogowych oraz ofiar można zaobserwować wzrost ofiar śmiertelnych w stosunku do roku 2006.

Wśród kierowców, najczęstszymi ofiarami byli kierowcy samochodów i w stosunku do roku 2006 zmalała liczba tych uczestników ruchu o 13%. Nastąpił natomiast bardzo duży wzrost liczby ofiar rannych wśród rowerzystów o 163% w stosunku do roku 2006. Liczba ofiar wśród motocyklistów również wzrosła bardzo wyraźnie, ofiar rannych o 45%, ofiar śmiertelnych o 83%!

Najwięcej sprawców wypadków drogowych jest wśród kierowców samochodów osobowych, w stosunku do 2 ostatnich lat liczba ta wzrosła.

Zgodnie z wynikami Diagnozy stanowiącej I część Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Pomorski w niniejszym raporcie wyróżniono: prędkość, alkohol i infrastrukturę drogową jako główne problemy brd w województwie. Analizując prędkość jazdy widać tendencje spadkową od roku 2004 we wszystkich wskaźnikach. W stosunku do roku 2006 liczba wypadków niestety wzrosła o 16%. Rozpatrując zdarzenia drogowe zaistniałe pod wpływem alkoholu (gdzie sprawcą był kierowca) zarejestrowano, w stosunku do roku poprzedniego, niewielki wzrost tych wypadków o 5%. Natomiast zdecydowanie wzrosłą liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach pod wpływem alkoholu gdzie sprawcą był pieszy o 150% w porównaniu do roku 2006.

Wyróżniono także trzy główne elementy infrastruktury drogowej: przejścia dróg tranzytowych przez małe miejscowości, skrzyżowania, przejścia dla pieszych. Wśród okoliczności zdarzeń drogowych. Najgorsze skutki miały miejsce na skrzyżowaniach – 1058 ofiar rannych i 21 ofiar śmiertelnych. Na drogach tych zarejestrowano 27% ogółu wypadków, w których było 9% wszystkich ofiar śmiertelnych. Na drogach tranzytowych przechodzących przez małe miejscowości odnotowano wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 38%,natomiast odnotowano spadek ofiar śmiertelnych na przejściach dla pieszych o 13%

Wyróżniono także trzy grupy ryzyka: piesi, dzieci i młodych kierowców. Piesi są najbardziej liczną grupą uczestników ruchu drogowego narażoną na ryzyko uczestnictwa w wypadku drogowym na obszarze województwa pomorskiego, uczestniczą w ponad 33% ogółu wypadków, w stosunku do roku ubiegłego liczba wypadków i ofiar rannych wzrosła kolejno o 11% i 7%. W przypadku ofiar śmiertelnych widać niewielki spadek, w porównaniu z rokiem ubiegłym, o 2%. Wśród dzieci notuje się znaczny wzrost w liczbie ofiar śmiertelnych, z 3 ofiar w 2006 roku do 10 w 2007. Młodzi kierowcy, analizowani jako sprawcy zdarzeń drogowych w roku 2006 spowodowali 683 wypadki, w których obrażenia odniosło 1069 osób, a 57 zginęło. W porównaniu do roku 2006 odnotowano znaczny wzrost wszystkich wskaźników. Porównując do roku ubiegłego liczba wypadków, ofiar rannych i śmiertelnych wzrosła kolejno o: 57%, 63% i 8%.

Stan brd w powiatach analizowano tak jak dla całego województwa, czyli wyróżniono trzy główne problemy brd i trzy główne grupy ryzyka. Analiza prędkości jazdy w poszczególnych powiatach wykazała, że najwięcej wypadków zarejestrowano w powiecie kartuskim (106), jest to 18% więcej niż w roku ubiegłym.

Eksploracja wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu wykazała, że najwięcej wypadków odnotowano w Gdańsku – 44, jest to o 8% mniej niż w 2006 roku.

Rozpatrując infrastrukturę drogową jako trzeci problem brd, wyróżniono trzy jej elementy: przejścia dróg tranzytowych przez małe miejscowości, skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Analizując wypadki na drogach tranzytowych wykazałaże, najwięcej wypadków zarejestrowano w powiecie kartuskim – 85 wypadków i gdańskim – 49 wypadków. Badanie wypadków na skrzyżowaniach wykazała, że największa liczba wypadków był w mieście Gdańsku 235 o 16% mniej niż w roku 2006. Przejścia dla pieszych to kolejny element infrastruktury drogowej, który został poddany analizie w wyniku, której stwierdzono że, najwięcej wypadków na przejściach dla pieszych zarejestrowano w mieście Gdańsku 90 jest to o 20% mniej niż w roku ubiegłym.

 

Ostatnie posty: