Loader Image

raport 2005

1. W roku 2005 w województwie pomorskim zarejestrowano 19.253 kolizji, 3.057 wypadków, w których 4.032 osób było rannych, a 266 osób zginęło. Porównując te dane do roku 2004 obserwujemy spadek wszystkich wskaźników. Liczba wypadków zmalała o 5%, liczba ofiar rannych o 5,5% a liczba ofiar śmiertelnycho 13%.

2. Szacunkowe straty materialne i społeczne wypadków drogowych w województwie pomorskim w roku 2005 wyniosły 1.9 mld zł czyli o 5% mniej niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że do każdych 100 km drogi przejechanej przez pojazdy w województwie pomorskim należy dopłacić ok. 20 zł z powodu szkód spowodowanych wypadkami drogowymi.

3. W odniesieniu do liczby ludności w 2005 na obszarze województwa pomorskiego, wskaźnik demograficzny, liczony jako liczba ofiar na 100 tysięcy mieszkańców wynosił: 12 osób śmiertelnych i 187 osób rannych natomiast wskaźnik ciężkości wypadków (zabitych na 100 wypadków), wynosił 9 osób, stawia województwo pomorskie na 14 miejscu w kraju z punktu widzenia ryzyka bycia ofiarą śmiertelną wypadku drogowego.

4. Najczęstszymi rodzajami wypadków w województwie pomorskim były: najechanie na pieszego 33%, w których było 31% ofiar śmiertelnych i 24% ofiar rannych Zderzenia boczne 27% ogółu wypadków. Najechanie na drzewo 16% ogółu wypadków, w których było 26% ofiar śmiertelnych i 18% ofiar rannych.

5. Najwięcej zdarzeń drogowych wystąpiło w miastach: Gdańsk i Gdynia, natomiast największe ryzyko bycia ofiarą wypadku drogowego wystąpiło w powiatach gdańskim i kartuskim. Tendencja ta utrzymuje się od trzech lat.

6. W tendencjach zmian zdarzeń drogowych oraz ofiar można zaobserwować znaczący spadek ofiar śmiertelnych w ciągu ostatnich 5 lat. Pomijając rok 2004, gdzie liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 10%.

7. Wśród kierowców, najczęstszymi ofiarami byli kierowcy samochodów i w stosunku do roku 2004 zmalała liczba tych uczestników ruchu o 7%. Nastąpił natomiast bardzo duży wzrost liczby ofiar rannych nastąpił wśród motocyklistów o 102% w stosunku do roku 2004.

8. Najwięcej sprawców wypadków drogowych jest wśród kierowców samochodów osobowych, można powiedzieć że tendencja zmian jest malejąca w porównaniu do roku bazowego 2000. Widać natomiast znaczny spadek o 32% liczby
sprawców wśród motocyklistów.

9. Zgodnie z wynikami Diagnozy stanowiącej I część Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Pomorski w niniejszym raporcie wyróżniono: prędkość, alkohol i infrastrukturę drogową jako główne problemy brd w województwie. Analizując prędkość jazdy w stosunku do roku 2004 odnotowano spadek liczby ofiar śmiertelnych o 6,5%. Rozpatrując zdarzenia drogowe zaistniałe pod wpływem alkoholu (gdzie sprawcą był kierowca) zarejestrowano, w stosunku do roku poprzedniego, niewielki wzrost tych wypadków o 1,5%. Natomiast zdecydowanie wzrosłą liczba wypadków pod wpływem alkoholu gdzie sprawcą był pieszy o 21% w porównaniu do roku 2004.

10. Wyróżniono także trzy główne elementy infrastruktury drogowej: przejścia dróg tranzytowych przez małe miejscowości, skrzyżowania, przejścia dla pieszych. Wśród okoliczności zdarzeń drogowych najgorsze skutki miały miejsce na przejściach dróg tranzytowych przez małe miejscowości. Na drogach tych zarejestrowano 23% ogółu wypadków, w których było 20% wszystkich ofiar śmiertelnych. Na skrzyżowaniach i na przejęciach dla pieszych odnotowano spadek liczba ofiar śmiertelnych odpowiednio: 30% i 48%.

11. Wyróżniono także trzy grupy ryzyka: piesi, dzieci i młodych kierowców. Piesi są najbardziej liczną grupą uczestników ruchu drogowego narażoną na ryzyko uczestnictwa w wypadku drogowym na obszarze województwa pomorskiego,
uczestniczą w ponad 25% ogółu wypadków i tutaj obserwuje się tendencje spadkowe liczby wypadków i ofiar wypadków. W przypadku ofiar rannych wśród dzieci notuje się tendencje spadkowe prawie o 7% w stosunku do roku ubiegłego. Młodzi kierowcy, analizowani jako sprawcy zdarzeń drogowych w roku 2004 spowodowali 600 wypadków, w których obrażenia odniosły 903 osoby, a 58 zginęło. W porównaniu do roku 2004 odnotowano spadek wszystkich wskaźników.

12. Stan brd w powiatach analizowano tak jak dla całego województwa, czyli wyróżniono trzy główne problemy brd i trzy główne grupy ryzyka. Analiza prędkości jazdy w poszczególnych powiatach wykazała, że najwięcej wypadków zarejestrowano w Gdańsku (106). Należy podkreślić znaczący spadek, w stosunku do roku 2004, wypadków z nadmierną prędkością w powiecie sztumskim o 56% i niestety duży wzrost tych wypadków w mieście Gdynia o 83%.

13. Eksploracja wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu wykazała, że najwięcej wypadków odnotowano w Gdańsku – 55, jest to o 13% więcej niż w 2004 roku. Należy podkreślić znaczący spadek w stosunku do roku 2004 w wypadkach z alkoholem w powiecie: bytowskim o 55%, oraz wzrost tego rodzaju wypadków w powiatach: nowodworskim (z 4 do 8 wypadków) i malborskim (z 5 do 8 wypadków).

14. Rozpatrując infrastrukturę drogową jako trzeci problem brd, wyróżniono trzy jej elementy: przejścia dróg tranzytowych przez małe miejscowości, skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Analizując wypadki na drogach tranzytowych wykazała
że, najwięcej wypadków zarejestrowano w powiecie gdańskim 53 i kartuskim 62. Eksploracja wypadków na skrzyżowaniach wykazała, że największa liczba wypadków był w mieście Gdańsku 301 i było to więcej o 1 wypadek niż w roku 2004. Jednak największy procentowy udział wypadków na skrzyżowaniach był w mieście Gdynia 52% wszystkich wypadków w mieście. Przejścia dla pieszych to kolejny element infrastruktury drogowej, który został poddany analizie w wyniku, której stwierdzono że, najwięcej wypadków na przejściach dla pieszych zarejestrowano w mieście Gdańsku 119 jest to o 14% więcej niż w roku ubiegłym.

Ostatnie posty: