Loader Image

program karta rowerowa

  Celem programu jest przygotowanie ucznia do roli rowerzysty. Program pomaga w zdobyciu wiedzy, umiejętności, sprawności i odpowiednich zachowań. Program zawiera szczegółowe wskazówki dla nauczycieli z czym powinien uczeń się zapoznać, jaką wiedzę zdobyć, jakie czekają go zagrożenia w ruchu drogowym itp.  Program podzielony jest na etaoy: teoretyczny i praktyczny. Teoria obejmuje między innymi: niezbędne ustawienia w rowerze, sposób jego konserwacji, warunki uzyskania karty rowerowej, prawa ucznia i prawa innych w ruchu drogowym. W praktyce uczeń nabiera umiejętności, które pomogą mu między innym w wykonywaniu prawidłowych manewrów, ale również zdobywa cenną wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy.

 

Szczegółowy program karta rowerowa.

Ostatnie posty: