Loader Image
Plan pracy Rady 2018

Plan pracy Rady 2018

Działania Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaplanowane na rok 2018  są następstwem realizacji założeń narodowych i lokalnych programów brd. Filary bezpieczeństwa ruchu drogowego determinujące plan pracy Rady to: system zarządzania brd, bezpieczny człowiek i bezpieczne drogi.

Działania koordynowane lub wspierane przez Pomorską Radę BRD w 2018r. mają za zadanie zmniejszyć liczbę wypadków drogowych i ich ofiar dzięki:

 • monitoringowi i ocenie stanu brd,
 • prowadzeniu systematycznych szkoleń kadr brd,
 • promocji prawidłowych zachowań w ruchu drogowym,
 • koordynacji działań prowadzonych na rzecz poprawy brd.

W 2018r. Pomorska Rada BRD realizuje następujące projekty:

 1.  Raport BRD za 2017r.
 2.  Aktualizacja bazy danych o wypadkach.
 3.  Weryfikacja Planu realizacyjnego 2016-2017.
 4. Aktualizacja witryny internetowej PRBRD.
 5. Warsztaty szkoleniowe służb powiatowych.
 6. Wyjazdowe posiedzenie PRBRD.
 7. Profilaktyka uzależnień.
 8. Piknik Motoryzacyjny.
 9. Akcje medialne.
 10. Osobowość roku.
 11. Pilotażowe badania na drogach woj. Pomorskiego.
 12. Wojewódzki Turniej BRD.
 13. Program edukacyjny PZM
 14. Materiały popularyzujące BRD
 15. XV Zimowy Kongres Drogowy

W ramach realizacji planu pracy Pomorska Rada BRD pozostaje w ścisłej współpracy z jednostkami specjalistycznymi, m.in:  Centrum Edukacji Narodowej, Polskim Związkiem Motorowym, Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej, Policją, Starostwami, Dziennikiem Bałtyckim czy Ośrodkami Ruchu Drogowego.

 

Ostatnie posty: