Loader Image

Piłeś – nie jedź

Niestety, wciąż bardzo powszechnym przestępstwem w Polsce jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, którego stężenie we krwi przekracza 0,5 promila. Już przy stężeniu we krwi wielkości 0,1 promila rozpraszana jest uwaga, stopniowo – wraz z przyrostem stężenia dochodzi do kolejnych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, jakimi są między innymi: dłuższe spostrzeganie, drobne zaburzenia równowagi i koordynacji, opóżniony czas reakcji, pogorszenie ostrości widzenia i oceny odległości oraz wiele innych.  Przepisy prawne przewidują kary nawet do 12 lat pozbawienia wolności, za spowodowanie wypadku drogowego będąc w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeśli konsekwencją wypadku była śmierć lub ciężkie obrażenia. Kary reguluje Kodeks Karny.

WYBRANE AKTY PRAWNE

(KK art. 173 §1)
Spowodowanie katastrofy drogowej zagrażającej życiu lub zdrowiu innych osób lub mieniu znacznej wartości podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

(KK art. 173 § 3)
Spowodowanie katastrofy drogowej, w której ktoś poniósł śmiera lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

(KK art. 177 § 1)
Naruszenie (nawet nieumyślne) zasad bezpieczeństwa ruchu lądowego, w wyniku czego inna osoba odniosła obrażenia ciała podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

(KK art. 177 § 2)
Jeżeli skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu – podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

STĘŻENIE ALKOHOLU WE KRWI KIEROWCY

<0,2 promila – dopuszczalne w Polsce

0,2-0,5 promila – jest to stan po użyciu alkoholu – wykroczenie, za które grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3; areszt bądź kara grzywny.

>0,5 promila – jest to stan nietrzeźwości, który jest przestępstwem. Grozi za to zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 10 lat oraz pozbawienie wolności do lat 2 i grzywna.

DLACZEGO PICIE ALKOHOLU UNIEMOŻLWIA BEZPIECZNĄ JAZDĘ SAMOCHODEM

– pogarsza koordynację ruchów – trudności w wykonywaniu dwóch i więcej czynności jednocześnie,
– zmniejsza szybkość reakcji – wydłuża się czas reakcji (np. hamowania) w przypadku dostrzeżenia niebezpieczeństwa,
– ogranicza pole widzenia – zawęża normalne pole widzenia : od kąta 180 stopni do bardzo wąskiego, przez co można nie zauważyć pojazdu nadjeżdżającego z bocznej drogi,
– powoduje błędną ocenę odległości i szybkości – może wydawać się, że samochód, pas jezdni lub drzewo są znacznie dalej niż w rzeczywistości,
– alkohol powoduje pogorszenie wzroku – problem z dostrzeżeniem szczegółów, świateł, znaków, pieszych i innych przeszkód.

STATYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Analiza minionych lat wskazała trend malejący dla przestępstw drogowych, jakimi jest kierowanie w stanie nietrzeźwości, mimo to na przestrzeni 4 lat doszło do blisko tysiąca wypadków drogowych spowodowanych lekkomyślnością zarówno osób kierujących jak i osób, które na takie zachowania przyzwalają.

2007 – 290 wypadki (28 ofiary śmiertelne, 394 ofiar rannych)
2008 – 284 wypadki (24 ofiary śmiertelne, 385 ofiar rannych)
2009 – 222 wypadki (23 ofiary śmiertelne, 296 ofiar rannych)
2010 – 191 wypadków (10 ofiar śmiertelnych, 228 ofiar rannych)
(źródło: http://www.pomorska.policja.gov.pl)

Ostatnie posty: