Loader Image
Pierwsza pomoc przedmedyczna  – instruktaż dla młodzieży

Pierwsza pomoc przedmedyczna – instruktaż dla młodzieży

Film powstał w ramach kampanii społecznej Miasta Gdańska „Kieruj bez procentów” dofinansowanej w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” oraz środków Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień jako realizator projektu powierzyło realizację filmu Fundacji Citizen Project.
„Powstał film edukacyjny, który kładzie nacisk na wsparcie ucznia w sytuacji trudnej i instruuje jak postępować. Każdy może pomóc ratować zdrowi lub życie, zanim nadejdzie profesjonalna pomoc. Pokazujemy jak ważna jest własna motywacja – i odpowiedź na pytanie dlaczego pomagać? Mówi wspólnym głosem zespół realizatorów: reżyserka i scenarzyści: Beata Staszyńska i Radosław Nowak i Onno Hansen.
Film łączy się ze scenariuszem lekcji i jako materiał dydaktyczny powierzony będzie szkołom, aby propagować zarówno umiejętności jaki i budowanie pozytywnej motywacji do pomagania.

Źródło: Kieruj bez procentów

Ostatnie posty: