Loader Image

pasy bezpieczeństwa

Sprawozdanie dotyczące: „wdrażanie programu zwiększania stosowania pasów bezpieczeństwa w powiecie kościerskim”

Na zlecenie Pomorskiej Rady BRD została przeprowadzona akcji dotycząca zapinania pasów przez użytkowników dróg w powiecie kościerskim. Badanie było przeprowadzone w miesiącu sierpniu 2007.
Należy zaznaczyć, że mimo tego iż powiat posiada Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Gambit Kościerski, lokalne władze nie wykazały zainteresowania przeprowadzana akcją. Głównym inicjatorem była policja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku jak i Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

CEL I ZAKRES PRACY
Celem projektu jest pilotażowe przeprowadzenie wzmożonej kontroli stosowania pasów bezpieczeństwa połączonej z kampanią medialną. Wyniki pilotażu pozwolą na uzyskanie odpowiedzi, w jakim stopniu komunikacja społeczna oraz nadzór wpływają na prawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego.

WYBÓR OBSZARU PILOTAŻOWEGO
Na zlecenie Pomorskiej Rady BRD została przeprowadzona akcji dotycząca zapinania pasów przez użytkowników dróg w powiecie kościerskim.
Wybór obszaru pilotażowego dokonano z uwzględnieniem badań stosowania pasów bezpieczeństwa przeprowadzonych na zlecenie Pomorskiej Rady BRD w roku 2003 oraz z uwzględnieniem podejmowanych w powiatach województwa pomorskiego działań zmierzających do utworzenia sprawnie funkcjonującego systemu brd.
Szczególną uwagę podczas wyboru obszaru pilotażowego zwrócono na istnienie w powiecie struktur brd dających gwarancję sprawnego przebiegu akcji, oraz zwiększających szanse osiągnięcia powodzenia planowanej akcji.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PILOTAŻOWEGO
W okresie 1999-2005, na terenie powiatu kościerskiego odnotowano 2584 kolizji oraz 882 wypadki, w których 1297 osób zostało rannych, a 88 poniosło śmierć. Każdego roku w wypadki drogowe uwikłanych jest około blisko dwustu mieszkańców i gości powiatu kościerskiego.
Od momentu utworzenia powiatu – w roku 1999, można zaobserwować sukcesywny wzrost liczby wypadków i ofiar rannych, a od roku 2002 również ofiar śmiertelnych. W roku 2005 w stosunku do roku 1999 odnotowano wzrost liczby kolizji o 53% liczby wypadków o38%, liczby ofiar rannych o 46% oraz liczby ofiar śmiertelnych o 27%. W roku 2002 w stosunku do roku 1999 odnotowano aż 65% wzrost liczby ofiar rannych, był to największy wzrost w stosunku do roku bazowego. W latach 2000-2004 rejestrowano spadek liczby ofiar śmiertelnych w stosunku do roku 1999 niestety w roku 2005 liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 25%

HARMONOGRAM
Zgodnie z założeniami zakładającymi przeprowadzenie akcji stosowania pasów bezpieczeństwa w powiecie kościerskim w dwóch zasadniczych etapach przyjęto harmonogram realizacji.
Harmonogram ten zakłada, że w pierwszym tygodniu przed planowaną kampanią medialną przeprowadzone zostaną badania stosowania pasów bezpieczeństwa przez studentów oraz kontrola stosowania pasów przeprowadzona przez policję, Drugi tydzień zarezerwowany został wyłącznie na działania medialne informujące o wzmożonej kontroli policyjnej oraz obowiązującej zasadzie „zera tolerancji’ Podczas trzeciego tygodnia równocześnie wykonywany jest nadzór policyjny. W czwartym tygodniu celu sprawdzenia efektów akcji medialnej przeprowadzone zostaną badania stosowania pasów bezpieczeństwa.
Dodatkowo badania stosowania pasów bezpieczeństwa wykonane zostaną również trzy miesiące po akcji.

INTENSYTIKACJA NADZORU PILICYJNEGO – „ZERO TOLERANCJI”
Dane dostarczone przez Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego wykazują, ze podczas trwania pilotażu policjanci w pierwszym tygodniu swoich działań skontrolowali stosowanie pasów bezpieczeństwa w 242 pojazdach. W wyniku przeprowadzonych kontroli policyjnych ujawniono 25 osób nie stosujących pasów bezpieczeństwa oraz 1 dziecko nie przewożone w odpowiednich urządzeniach zabezpieczających. W załączeniu przedstawiony raport z Komendy wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Ostatnie posty: