Loader Image

EuroRAP – nowa mapa ryzyka na drogach krajowych

W ramach Europejskiego Programu Oceny Ryzyka na Drogach zespół naukowców z Politechniki Gdańskiej wspólnie z ekspertami Polskiego Związku Motorowego oraz Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej opracowali, po raz szósty, mapy ryzyka na drogach krajowych w Polsce. Z map udostępnionych na stronie eurorap.pl można odczytać ryzyko bycia ofiarą śmiertelną bądź ciężko ranną w wypadku drogowym na interesujących nas odcinkach dróg krajowych w poszczególnych województwach. Mapy opracowano dla lat 2010-2012, na podstawie danych zgromadzonych w policyjnych bazach danych o wypadkach drogowych. Ryzyko indywidualne, przedstawione na mapach w pięciostopniowej skali, dotyczy każdego uczestnika dróg i mierzone jest częstością wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi na każdym odcinku drogi w stosunku do liczby pojazdów, które przejeżdżają przez ten odcinek.

Województwo pomorskie jest jednym z czterech województw w Polsce, w którym nie odnotowano odcinków o bardzo małym ryzyku. 56% długości dróg krajowych na Pomorzu stanowią odcinki czarne i czerwone – o ryzyku dużym i bardzo dużym – są to odcinki o nieakceptowanym poziomie ryzyka. 25% długości dróg krajowych w województwie pomorskim spełnia kryteria małego ryzyka, przyjętego przez EuroRap jako ryzyko akceptowalne dla podstawowej sieci dróg. Drogi krajowe, na których ryzyko indywidualne jest małe w województwie pomorskim to droga ekspresowa S6, autostrada A1, oraz fragmenty dróg krajowych nr 20, 21 oraz 22. Odcinki czarne, na których występuje najwyższy poziom ryzyka to droga krajowa nr 25, fragment drogi krajowej nr 55 od Malborka do granicy z województwem kujawsko-pomorskim oraz fragment drogi krajowej nr 20 od Gdańska do Kościerzyny.

[GALLERY=71]

Mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych w woj.pomorskim w latach 2010-2012

[GALLERY=72]

Udział dróg w poszczególnych klasach ryzyka

 

Źródło: EuroRAP

Ostatnie posty: