Loader Image

nowa droga do szkoły… (lekcje)

Nowa droga do szkoły – lekcje dla kas IV-VI szkoły podstawowej lub I gimnazjum. Poniżej przedstawiamy pięć różnych zajęć dydaktycznych, które mają za zadanie oswoić dzieci z nową drogą do szkoły, pomóc poznać ich problemy na tej drodze, nauczyć dzieci obserwacji oraz przestrzegania zasad panujących w ruchu drogowym. Znajdą tu Państwo materiały, które pomogą w przeprowadzeniu takich zajęć (ankiety, przykładowe dyskusje, szczegółowy przebieg zajęć).

 

Zajęcia 1 – Droga do nowej szkoły

Cel:  Poprzez dyskusje, rozpoznanie i badania wpojenie do świadomości uczniów zmian na nowej drodze do szkoły.

Materiały: Strona do zrobienia inwentaryzacji (kopie), spis problemów na nowych drogach do szkoły.

Przebieg lekcji: Każdy uczeń zabiera do domu kopię ankiety inwentaryzacyjnej i wypełnia ją razem z opiekunami. Wypełnioną ankietę uczniowie przynoszą do szkoły. Wypełnione listy omawiane są w klasie przez parę godzin lekcyjnych.  Nauczyciel może z uczniami urządzić krótką wycieczkę, aby obejrzeć najbardziej problematyczne sytuacje drogowe.

Ankieta inwentaryzacyjna: do pobrania plik .pdf

 

Zajęcia 2 – Rozmowa w kasie. Inwentaryzacja, jak uczniowie docierają do szkoły?

Cel: Zdobycie informacji, jak uczniowie docierają do szkoły i od czego to zależy.

Materiały: Duży arkusz papieru.

Przebieg lekcji: Uczniowie siedzą w szkole. Prowadzimy rozmowę o ruchu drogowym i o różnego rodzaju pojazdach. Można zadać następujące pytania:

 • Mieszkasz przy spokojnej czy ruchliwej ulicy?
 • Co to jest ruch drogowy? Daj na to przykład.
 • Jak docierasz do szkoły? Na piechotę, na rowerze czy inaczej?
 • Gdzie zazwyczaj bawisz się po zajęciach w szkole?
 • Czy obawiasz się ruchu drogowego?
 • W okolicach szkoły są różne znaki drogowe, czy wiesz co one oznaczają?

Nauczyciel wypisuje na arkuszu papieru imiona i nazwiska wszystkich uczniów. Każdy uczeń mówi w jaki sposób dociera do szkoły, a nauczyciel notuje przy odpowiednim nazwisku, np. na rowerze, pieszo, samochodem, skuterem, komunikacją miejską (tramwaj, autobus), pociągiem, sam albo w grupie. Kiedy wszystkie odpowiedzi są zanotowane, można na ten temat rozmawiać, zadając pytania, takie, jak:

 • Dlaczego w taki sposób docierasz do szkoły?
 • Jeśli nie przyjeżdżasz do szkoły na rowerze, to czy jeździsz na rowerze, gdzieś indziej?

Uwagi: Patrząc w przyszłość na nową trasę do następnej szkoły kładziemy nacisk na następujące sprawy: jazda na rowerze w grupie, jazda na rowerze na dłuższej trasie.

 

Zajęcia 3 – Sytuacje na drodze do szkoły

Rozpoczynamy pytaniem o odblaski. Kto ma przy sobie, i gdzie, a kto nie ma i dlaczego. Przypominamy o ich codziennym noszeniu.

Cel: 

 • umieć obserwować
 • być uważnym, czujnym
 • przestrzegać reguł, poleceń
 • umieć przemieszczać się samemu i w grupie
 • być zdolnym do panowania nad swoimi reakcjami w różnych sytuacjach

Przebieg lekcji: Narysować trasę: dom-START; szkoła-META i odwrotnie.

Do omówienia następujące sytuacje, sprawy: światła, pasy na przejściach, zaparkowane pojazdy, chodniki i pobocza, sygnalizacje, droga dla rowerów, przystanki (z zatoka i bez), roboty drogowe, rodzaje pojazdów, oznakowanie na drodze (pionowe, poziome), nowe oznakowania, zmiana sygnalizacji ruchu, kolory, linie i ich kombinacje.

Spisujemy główne przepisy ruchu drogowego, objaśniamy, dokumentujemy rysunkami, foliogramami.

 

Zajęcia 4- Niebezpieczne miejsca na drodze w mojej okolicy, mojego domu i szkoły

 Rozpoczynamy pytaniem o odblaski. Kto ma przy sobie, i gdzie, a kto nie ma i dlaczego. Przypominamy o ich codziennym noszeniu.

Cel: Dokumentowania, analizowanie i wnioskowanie.

Materiały: Zdjęcia miejsc nowych, niebezpiecznych, wymagających szczególnej uwagi, obserwacji, ostrożności.

Przebieg lekcji:  Przygotowanie posteru, mapy mentalnej, plakatu lub collage. Uczniowie w oparciu o zdjęcia, mapy, wykresy przygotowują mapę (szkoła, domy, trasy dojścia). Opisują miejsca szczególnie ważne dla naszego bezpieczeństwa. Rozmowy o tym. Rozmawiamy o tym co możemy z tym zrobić, jak zaradzić, by było bezpieczniej nie tylko dla nas samych ale i naszych najbliższych, rodziców, rodzeństwa i znajomych, koleżanek i kolegów.

Przygotowanie indywidualnie projektu ulotki „Przechodzę prawidłowo, jeśli nie, to…; wskazówki jak należy przechodzić. Można zaprojektować plakietkę, znaczek – np.: Jestem kulturalnym w ruchu drogowym i przestrzegam przepisów prawa. Można zaproponować piktogramy oznaczające pozytywnych uczestników ruchu drogowego – „Jestem wzorem dla innych” lub „Przechodzę na zielonym”.

Zajęcia praktyczne – wybieramy się z całą klasą do wybranych miejsc. Analizujemy z bezpiecznej odległości i miejsca sytuacje.

Załączniki do zajęć: przykładowe arkusze zajęć, mapy mentalne.

 

Zajęcia 5 – Zajęcia praktyczne dla pieszych

Przeprowadzamy ćwiczenia:

 1. Przechodzenie przez ulicę – spokojną i ruchliwą.
 2. Przechodzenie przez ulicę ze światłami.
 3. Przechodzenie przez ulicę po pasach.
 4. Przechodzenie przez ulicę bez chodnika.
 5. Przechodzenie przez ulicę z zaparkowanymi pojazdami. Można wesprzeć się rysunkami, schematami, rzutami z góry drogi z zaparkowanymi na skraju pojazdami. Czynności:

 • podejdź spokojnie do krawędzi chodnika
 • zatrzymaj się na skraju chodnika
 • stojąc popatrz na zaparkowane pojazdy
 • podejdź do linii widoczności
 • stojąc popatrz w lewo
 • stojąc popatrz w prawo
 • poczekaj jeśli coś nadjeżdża
 • przejdź spokojnie przez ulicę

Uwaga: Dobór ćwiczeń powinien uwzględnić warunki otoczenia ucznia. Kończymy zajęcia praktyczne egzaminem dla pieszych – co robię dobrze, a co robię źle?

Egzamin dla pieszych:  do pobrania plik .pdf

 

 

 

Ostatnie posty: