Loader Image

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

8 stycznia br. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła „Projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020”. Nowe cele w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce to: nie więcej niż 2000 ofiar śmiertelnych i 5600 ciężko rannych w 2020 roku (aktualnie na polskich drogach ginie rocznie około 5 tysięcy osób, a ponad 17000 odnosi ciężkie obrażenia). Analiza wypadków drogowych oraz czynników wpływających na aktualny poziom bezpieczeństwa na polskich drogach pozwoliła na zidentyfikowanie głównych problemów brd i ustalenie kierunków działań mających wpłynąć na poprawę istniejącego stanu. Program został oparty na pięciu podstawowych filarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna droga, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd, ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa.

Program jest skonstruowany zgodnie z zasadą międzynarodowego podejścia „Bezpieczny system”, którego głównym założeniem jest fakt, że człowiek korzystający z drogi może zawsze popełnić błąd. Zadaniem systemu jest ograniczenie konsekwencji ludzkich błędów.
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest ciekawa Państwa opinii w kwestiach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego poruszonych w przyjętym Projekcie. Po szerokich konsultacjach społecznych i rozważeniu wszystkich nadesłanych opinii powstanie ostateczna wersja Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020.

Jak wyrazić swoją opinię?
1. online: za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.ocenprogrambrd.pl
2. listem na adres: Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, z dopiskiem „Konsultacje społeczne”
Do pobrania: Projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

 

 

Ostatnie posty: