Loader Image

konspekty lekcji brd

Wychowanie i kształcenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego powinno stanowić całościowy proces edukacyjny szkoły. Na bazie wszystkich przedmiotów należy stworzyć szkolny program edukacji motoryzacyjnej. Jego interdyscyplinarny charakter powinien przewijać się przez wszystkie zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, a także tematykę godzin wychowawczych. Stwarzamy w ten sposób warunki do współpracy całego zespołu nauczycieli.

Poniżej prezentujemy Państwu różne formy edukacyjne, warsztaty, wycieczki, lekcje, konkursy, imprezy angażujące całą kadrę dydaktyczną szkoły, uczniów, ich rodziców oraz osoby i instytucje wspierające szkoły w tych działaniach.

Zachęcamy również nauczycieli – koordynatorów szkolnej edukacji motoryzacyjnej, nauczycieli różnych typów szkół, przedmiotów nauczania i etapów edukacyjnych, wychowawców świetlic, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, internatów, klubów osiedlowych do tworzenia własnych konspektów lekcji brd oraz do prezentacji swoich propozycji na naszych stronach.

konspekt 1

konspekt 2

Ostatnie posty: