Loader Image
Koniec wakacji – akcja edukacyjna

Koniec wakacji – akcja edukacyjna

Koniec wakacji – to akcja edukacyjna podjęta na łamach „Dziennika Bałtyckiego” przez Pomorską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z Wydziałem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Celem akcji było przypomnienie mieszkańcom Pomorza o zachowaniu szczególnej ostrożności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego – kierowców, motocyklistów, rowerzystów i pieszych – w tym szczególnie dzieci i osoby starsze.

Koniec wakacji to pora wzmożonego ruchu na drogach i długich podróży powrotnych. Niestety, zazwyczaj dobre warunki pogodowe oraz zmniejszona czujność i brak koncentracji kierowców powodują wzrost wypadków, które często kończą się tragicznie. Wśród najczęstszych przyczyn wypadków drogowych wymienia się: niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, w tym oceny stanu nawierzchni, natężenia ruchu, nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości oraz wymuszanie pierwszeństwa. Do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych prowadzi brawura, bezmyślność, przesadne przekonanie o własnych umiejętnościach uprawniających do nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. Kierowcy zapominają również o zasadzie ograniczonego wzajemnego zaufania uczestników ruchu, która uświadamia o możliwości popełnienia błędów przez innych uczestników ruchu, w tym również tych niechronionych – pieszych i rowerzystów, a w szczególności dzieci i osoby starsze.

W ramach akcji „Koniec wakacji” w dniach 21-23 sierpnia w formie krótkich haseł zwracano uwagę mieszkańcom Pomorza na przestrzeganie podstawowych prawidłowości w ruchu drogowym zmniejszających zagrożenie i pozwalających uniknąć groźnych skutków wypadku, tj. utraty zdrowia lub życia.

HASŁA KAMPANII:

  1. Kierowco pamiętaj o dostosowaniu prędkości nie tylko do obowiązujących ograniczeń, lecz także do: – stanu nawierzchni, – warunków atmosferycznych, – natężenia ruchu, – zachowania innych uczestników ruchu.

  2. Kierowco pamiętaj, że stosowanie pasów bezpieczeństwa i fotelika dla Twojego dziecka jest obowiązkowe i zmniejsza zdecydowanie skutki wypadków. Nie narażaj na utratę zdrowia lub życia siebie i swoich pasażerów.

  3. Kierowco zachowaj szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych – zwolnij, zatrzymaj się i pozwól pieszemu bezpiecznie przejść przez jezdnię, jeśli ma taki zamiar. Zwróć szczególną uwagę na dzieci i osoby starsze oczekujące na możliwość przejścia przez jezdnię.

  4. Rodzicu, zbliża się rok szkodny, zadbaj o bezpieczeństwo twojego dziecka: – ucz dziecko bezpiecznego zachowania na drodze, przestrzegaj go przed zachowaniem niezgodnym z zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym, – wybierz najbezpieczniejszą drogę do szkoły i przejdź kilkakrotnie ze swoim dzieckiem tą drogą, – sprawdzaj, czy Twoje dziecko nosi codziennie w widocznym miejscu odblaski.

  5. Kierowco,  ruszając w drogę z urlopu planuj trasę i czas jazdy uwzględniając długość przejazdu i przewidywane warunki ruchu,  by uniknąć niepotrzebnego stresu  powodującego nieracjonalne zachowania,  przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości i lekceważenie oznakowania drogi.

  6. Nauczycielu, przypominaj w ciągu roku szkolnego uczniom o zasadach zachowania w ruchu drogowym. Pieszy, ZAWSZE, jeśli nie ma na drodze chodnika porusza się lewą stroną jezdni, a od zmroku do świtu OBOWIĄZANY jest nosić elementy odblasków.

  7. Kierowco, w otoczeniu szkół zachowaj szczególną ostrożność. Pamiętaj, iż postrzeganie samochodu i ocena jego prędkości przez dzieci jest trudna.

Wsparcie rodziców i opiekunów, a także nauczycieli jest szczególnie istotne dla przyniesienia wymiernych efektów. Bardzo duże znaczenie ma dobór przemyślanej i najbezpieczniejszej drogi dojścia do szkoły oraz kilkakrotne przejście z dzieckiem wybraną trasą, ucząc i uzasadniając mu prawidłowe zachowania (upewnienie się o możliwości przejścia, przejście przez jezdnię w wyznaczonych miejscach, nie przebieganie, chodzenie po chodniku, a w przypadku jego braku lewą stroną drogi lub poboczem). Należy również zapewnić bezpieczeństwo dzieciom chodzącym po zmroku poprzez przekonanie ich jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.

Pomorska Rada BRD, we współdziałaniu z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego, realizuje szereg działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, które w dużej mierze są skierowane do młodego pokolenia. Regularne wpajanie właściwych zachowań na drodze pobudza wyobraźnię i utrwala konieczność stosowania zasady ograniczonego zaufania. Świadomość i zdroworozsądkowość uczestników ruchu drogowego pozwoli na uniknięcie tragedii i poprawienie stanu bezpieczeństwa na drogach. Cel założony przez Unię Europejską, a także Krajową oraz Pomorską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to zmniejszenie do 2020r. w stosunku do 2010r. liczby zabitych na drogach o 50% a ciężko rannych o 40%.

 

Źródło: Sekretariat PRBRD

Ostatnie posty: