Loader Image
Komunikat Komisji Europejskiej o stanie BRD w 2017 r.

Komunikat Komisji Europejskiej o stanie BRD w 2017 r.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Dane za 2017 r. wskazują na poprawę, lecz osiągnięcie znacznego postępu wymaga bardziej zdecydowanych działań

Z opublikowanych 10 kwietnia przez Komisję wstępnych statystyk za 2017 r. dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika, że drugi rok z rzędu liczba ofiar śmiertelnych w Unii Europejskiej spadła o około 2 proc.

W 2017 r. na drogach w UE zginęło 25 300 osób, tj. o 300 osób mniej niż w roku 2016 (-2 proc.) i 6 200 mniej niż w roku 2010 (-20 proc.). Choć tendencja ta nastraja optymistycznie, osiągnięcie unijnego celu polegającego na zmniejszeniu o połowę w latach 2010–2020 liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych będzie dużym wyzwaniem. Ponadto szacuje się, że w zeszłym roku poważne obrażenia odniosło 135 tys. osób, których znaczny odsetek stanowili użytkownicy niechronieni: piesi, rowerzyści i motocykliści. Poza samymi poszkodowanymi, wypadki drogowe, w których ludzie giną lub odnoszą obrażenia, mają również negatywny wpływ na ogół społeczeństwa, z szacowanym kosztem społeczno-ekonomicznym[1] w wysokości 120 mld euro rocznie. Powyższe dane to sygnał do podjęcia przez wszystkie strony wzmożonych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na europejskich drogach. Władze krajowe i lokalne realizują większość bieżących działań, takich jak egzekwowanie przepisów i zwiększanie świadomości, natomiast Komisja pracuje obecnie nad szeregiem konkretnych środków w celu pobudzenia działań umożliwiających osiągnięcie znacznego postępu. Byłby to kolejny krok w kierunku „Europy, która chroni”, przewidzianej w orędziu przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc stwierdziła: W ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło 25 300 osób, a jeszcze więcej odniosło poważne obrażenia, które wpłynęły na ich życie. Za tymi danymi kryją się losy wielu osób pogrążonych w żalu i przepełnionych bólem. Bezpieczeństwo ruchu drogowego należy oczywiście do kompetencji dzielonych z państwami członkowskimi, ale uważam, że UE może zrobić więcej, aby lepiej chronić Europejczyków. Komisja pracuje obecnie nad szeregiem konkretnych środków, które planujemy przedstawić w najbliższych tygodniach. Cel jest jasny: zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na naszych drogach.

Ze średnio 49 ofiarami śmiertelnymi wypadków drogowych na milion mieszkańców, europejskie drogi utrzymały w 2017 r. status zdecydowanie najbezpieczniejszych na świecie. W obrębie UE najlepsze wyniki w 2017 r. osiągnęły: Szwecja (25 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców), Zjednoczone Królestwo (27), Holandia (31) i Dania (32). W porównaniu z 2016 r. największy spadek liczby ofiar śmiertelnych zgłosiły Estonia (-32 proc.) i Słowenia (-20 proc.).

Ponadto w 2017 r. zmniejszyły się różnice w wynikach państw członkowskich, a jedynie dwa państwa członkowskie (Rumunia i Bułgaria) odnotowały poziom śmiertelności przekraczający 80 ofiar na milion mieszkańców.

Plany na przyszłość

W oparciu o wydaną w marcu 2017 r. deklarację ministerialną w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Komisja pracuje obecnie nad nowymi ramami bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2020–2030, jak również nad szeregiem konkretnych środków przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Rozważa się między innymi przegląd europejskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pojazdów oraz zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, a także inicjatywę na rzecz bezpiecznego przejścia na mobilność opartą na pojazdach współpracujących, połączonych z siecią i autonomicznych.

Komisja planuje przedstawić wspomniane środki wiosną 2018 roku.

Dodatkowe informacje

NOTATKA PRASOWA: Statystyki za 2017 r. dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego: Co kryje się za tymi danymi?

Prace Komisji nad bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz unijne statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego

Vademecum bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców

Wstępne dane statystyczne dla poszczególnych krajów za 2017 r.[2]

2010 2016 2017 2016–2017 2010–2017
Belgia 77 56 55 -3% -26%
Bułgaria 105 99 96 -4% -12%
Czechy 77 58 54 -6% -28%
Dania 46 37 32 -13% -28%
Niemcy 45 39 38 -1% -13%
Estonia 59 54 36 -32% -39%
Irlandia 47 39 33 -15% -25%
Grecja 112 76 69 -10% -41%
Hiszpania 53 39 40 2% -25%
Francja 64 54 53 -1% -13%
Chorwacja 99 73 80 8% -22%
Włochy 70 54 56 3% -18%
Cypr 73 54 62 15% -12%
Łotwa 103 80 70 -14% -38%
Litwa 95 66 67 0% -36%
Luksemburg 64 56 47 -13% -25%
Węgry 74 62 64 3% -16%
Malta 31 51 43 -17% 46%
Holandia 32 31 31 0% -1%
Austria 66 50 47 -5% -25%
Polska 102 80 75 -6% -28%
Portugalia 80 54 62 14% -31%
Rumunia 117 97 98 1% -19%
Słowenia 67 63 50 -20% -25%
Słowacja 65 51 57 12% -13%
Finlandia 51 47 39 -18% -22%
Szwecja 28 27 25 -6% -5%
Zjednoczone Królestwo 30 28 27 -5% -7%
UE 63 50 49 -2% -20%

 

[1] Rehabilitacja, opieka zdrowotna, szkody materialne itd.

[2] Dane liczbowe za 2017 r. są danymi wstępnymi. Ostateczne dane dotyczące poszczególnych państw mogą się od nich nieznacznie różnić.

Źródło: Komisja Europejska

Ostatnie posty: