Loader Image

Daj się zobaczyć

Celem kampanii jest wskazanie jak istotne jest noszenie odblasków po zmroku, zwłaszcza w niedoświetlonych miejscach. Brak odpowiedniej infrastruktury drogowej (chodniki, ścieżki rowerowe, pobocza) w połączeniu z np. słabymi warunkami atmosferycznymi bądź gorszym stanem fizycznym kierowcy (zmęczenie) są czynnikami stanowiącymi o poważnym zagrożeniu życia dla osób nie noszących odblasków.
Kampania powstała we współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego

Udostępnij