Loader Image

Jedź bezpiecznie bez komórki

Rośnie świadomość Polaków dotycząca zasad zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Coraz mniej kierowców używa telefonów komórkowych podczas jazdy. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego publikuje najnowszy raport wskazujący pozytywny trend – spada wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu. Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Heller Consult sp. z o. o. zebrały dane o 99 943 kierujących pojazdami (w tym 80 276 samochodami osobowymi, 683 – taksówkami) w 16 województwach na wszystkich kategoriach dróg (autostradach, drogach ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych). Wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych przez kierujących samochodami osobowymi w Polsce spadł z 4,1% w 2014 r. do 2,9% w pierwszej połowie 2015 r. Badanie pokazuje, że więcej kobiet (3,1%) niż mężczyzn (2,9%) korzystało z telefonów podczas jazdy w 2015 roku. Były to głównie osoby dorosłe, w przedziale wieku 25 – 60 lat (3,1%). Najmniej rozmów przeprowadziły osoby starsze, powyżej 61 roku życia (0,9%). Pomiary pokazały, że więcej kierujących samochodami osobowymi korzystało z telefonów komórkowych na obszarze niezabudowanym – 3,1% niż zabudowanym – 2,9%. Biorąc pod uwagę rodzaj drogi – najczęściej rozmawiamy przez telefon na drogach ekspresowych – 5,2%, najrzadziej na autostradach – 1,9%. Wskaźnik obejmujący kierujących pozostałymi pojazdami (ciężarowymi, dostawczymi, motocyklami, motorowerami i rowerami) wyniósł w pierwszej połowie 2015 r. 4,4%. W przeprowadzonym przez KRBRD w 2014 r.. badaniu opinii publicznej, na pytanie jak często podczas jazdy samochodem/motocyklem rozmawia Pan(i) przez telefon komórkowy, aż 64% kierowców zadeklarowało, że rozmawia odpowiednio: rzadko (26%), czasami (27%), często (7%) i bardzo często (4%).
Rozmawianie przez telefon w czasie jazdy obniża zdolność prawidłowego prowadzenia pojazdu i wpływa bezpośrednio na czas reakcji kierowcy. Przekłada się tym samym np. na długość drogi hamowania, możliwość zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami czy skuteczność reagowania w przypadku wystąpienia na drodze sytuacji zagrożenia. Pamiętajmy, że ludzki umysł ma ograniczone możliwości przetwarzania docierających informacji. Gdy wykonujemy kilka czynności równocześnie, każda z nich uzyskuje odpowiednio mniej uwagi. Im czynności te są bardziej skomplikowane, tym większe ryzyko spowodowania wypadku – dodaje Agata Foks, sekretarz KRBRD.
W których regionach kraju rozmawiamy najwięcej?
Najwyższy wskaźnik stosowania telefonów podczas jazdy, wśród wszystkich 16 regionów zanotowano w województwach: małopolskim (5,2%), wielkopolskim (5,0%) i mazowieckim (4,6%). Najniższy w województwach: pomorskim (1,3%), śląskim (1,7%) i warmińsko-mazurskim (1,8%).

 

[GALLERY=74]

 

Źrodło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Ostatnie posty: