Loader Image
I Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

I Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

22 września 2018 r. w Warszawie odbył się I Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwo Infrastruktury. Celem Kongresu jest budowanie porozumienia i zacieśnianie współpracy między uczestnikami ruchu drogowego oraz służbami odpowiedzialnymi za poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W Kongresie uczestniczyli użytkownicy motocykli i samochodów, przedstawiciele służb działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, administracji rządowej i samorządów, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych.

Podczas Kongresu odbyła się debata w ramach 2 paneli tematycznych:

Kształtowanie polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem motocyklistów.
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa motocyklistów.

Dyskusja koncentrowała się wokół takich tematów, jak przyczyny i skutki zdarzeń z udziałem motocyklistów, współuczestnictwo w ruchu drogowym z kierowcami innych pojazdów oraz istotne rozwiązania sprzyjające poprawie bezpieczeństwa motocyklistów, w tym rozwiązania infrastrukturalne i rekomendowane działania wspierające procesy poprawy bezpieczeństwa motocyklistów na drodze, zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, bezpieczny ubiór, doskonalenie umiejętności i podnoszenie wiedzy przez motocyklistów, ważne projekty realizowane w Polsce w kwestii bezpieczeństwa motocyklistów, pierwsza pomoc w wypadkach motocyklowych.

W debacie uczestniczyli eksperci, przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk motocyklistów.

Dyskutujący, a szczególnie przedstawiciele środowisk motocyklistów, zwrócili uwagę na następujące sprawy:

bezpieczna infrastruktura drogowa dla motocyklistów;
właściwy strój motocyklisty;
właściwa ocena przez motocyklistów swoich umiejętności, stałe szkolenia się i podnoszenia umiejętności kierowania motocyklem;
ratownictwo na drodze;
wzajemna życzliwość i tolerancja na drogach motocyklistów i kierowców samochodów.

Kongresowi towarzyszyła część wystawiennicza. Odbyła się prezentacja służb zaangażowanych w poprawę ruchu drogowego oraz pokazy, m.in. kaskaderska symulacja wypadku drogowego z udziałem motocyklisty, symulator dachowania, zderzeń i jazdy 3D. Podczas Kongresu uczczona została pamięć motocyklistów, którzy zginęli w wypadkach drogowych.

Podstawowym założeniem I Motocyklowego Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest stworzenie stałego forum z możliwością wymiany informacji i doświadczeń w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem motocyklistów.

Źródło: KRBRD

Ostatnie posty: