Loader Image
Granty BRD – wyniki konkursu

Granty BRD – wyniki konkursu

Zgodnie z regulaminem przyznawania Grantów BRD przez Pomorską Radę BRD, komisja konkursowa oceniła 16 zgłoszonych wniosków i wybrała 6, którym został przyznany grant:

1. Projekt edukacyjno-informacyjny popularyzujący zasady ruchu drogowego, podnoszący kulturę zachowań uczestników ruchu drogowego oraz wpływający na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa pomorskiego / 14. Edycja Moto Safety Day / oferent: Link PR, ul. Cybernetyki 13/71, 02 – 677 Warszawa / punkty: 110 / kwota dofinansowania: 10.000,00 zł

2. Pomorskie FORUM BRD / Dziecko w ruchu drogowym / oferent: Fundacja CREDU, Aleja Niepodległości 718, 81-851 Sopot / punkty: 107 / kwota dofinansowania: 9.600,00 zł

3. Budowa miasteczka ruchu drogowego w Bobowie / Wyposażenie miasteczka ruchu drogowego w Bobowie / oferent: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobowie, ul. Gimnazjalna 20, 83-212 Bobowo / punkty 106 / kwota dofinansowania: 10.000,00 zł

4. Projekt edukacyjny / Miasteczko ruchu drogowego w Sycewicach / oferent: Urząd Gminy Kobylnica – ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica / punkty: 105 / kwota dofinansowania: 10.000,00 zł

5. Projekt edukacyjno-informacyjny / Warsztaty edukacyjne dla młodych uczestników ruchu drogowego „MŁODY, ŚWIADOMY, BEZPIECZNY” / oferent: Turbo Jazda Tadeusz Brzeziński, ul. Unruga 50, 81-181 Gdynia / punkty: 96 / kwota dofinansowania: 10.000,00 zł

6. Akcja informacyjno-edukacyjna / Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród uczestników ruchu po 60 roku życia / oferent: Introduction to Higher Level sp. z o.o., ul. Płochocińska 111/113, 03-044 Warszawa / punkty: 89 / kwota dofinansowania: 10.000,00 zł

Ostatnie posty: