Loader Image

GAMBIT Wejherowski

Podobnie jak w przypadku powiatów: Kwidzyńskiego i Lęborskiego, za miesję opracowanego na zlecenie Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, programu lokalnego Gambit Wejherowski uważa się – „powiat wejherowski – komfort przez bezpieczeństwo”. W ramach prac nad programem zostały przygotowane: diagnoza stanu i systemu brd w powiecie w latach 2005-2009, program realizacyjny brd na lata 2011-2013 oraz strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego do roku 2020 (czyli również program długofalowy). Główny cel program jest podyktowany przyjęto już dużo wcześniej na terenie całego kraju wizją zero, czyli dalekosiężną wizją bezpieczeństwa ruchu drogowego, w której to wizji zero oznacza liczbę ofiar smiertelnych na drogach.Dodatkowo w ramach Wizji zero należy rozumieć, że:
– działania chroniące życie i zdrowi uczestników ruchu drogowego powinny być traktowane priorytetowo i stawiane ponad mobilnością i innymi celami funkcjonowania transoprtu,
– system transportowy powinien być tak projektowany, budowany, eksploatowany i zarządzany, aby mógł kompensować niedoskonałości i wybaczać błędy jego użytkowników,
– ograniczenie liczby wypadków w transporcie oraz ich konsekwencji jest podstawowym obowiązkiem wszystkich tworzących, zarządzających i korzystających z systemu transportowego.
Dla Programu GAMBIT Wejherowski przyjęto cel strategiczny, według scenariusza zakładającego podjęcie działań prowadzących do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i liczby ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych o 50% w stosunku do przyjętego jako bazowy roku 2009.

[GALLERY=38]

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POWIECIE

[GALLERY=39]

Analiza wypadków drogowych w latach 2005-2009 wykazała, że na drogach powiatu Wejherowskiego ginie rocznie średnio 20 osób, 223 osoby odnoszą co roku obrażenia. Roczny koszt zdarzeń drogowych szacuje się na 71 mln. zł. Rozróżnia się grupy szczególnego ryzyka: piesi, młodzi kierowcy jako sprawcy wypadków, dzieci oraz rowerzyści. Jako główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie wejherowskim wymieniane są:
– nadmierna prędkość
– drzewa i inne obiekty punktowane w koronie drogi
– przejścia tranzytowe dróg przez małe miejscowości
– nietrzeźwi kierowcy.

PROGNOZY DLA POWIATU NA ROK 2020

W konsekwencji zaplanowanych w programie Gambit Wejherowki i zrealizowanych działań prognozuje się następujący stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie w roku 2020:

[GALLERY=40]

„Powiatowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Wejherowski zapewni możliwość zintensyfikowania prac prewencyjnych w celu ochrony życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Efektem przedstawionego programu będzie uratowanie życia kilkudziesięciu osobom i uniknięcia inwalidztwa kilkuset osobom. Znaczna poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu wpłynie także na poprawę jego wizerunku, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Ziemi Wejherowskiej. Planując jednakże nakłady na realizację programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, należy porównywać ich wielkość z wielkością strat spowodowanych wypadkami drogowymi, sięgających obecnie 71
mln zł rocznie.

Skuteczna realizacja Programu Powiatowego będzie możliwa, jeżeli do realizacji przedstawionego programu podejdziemy wszyscy razem w partnerski sposób – zarówno władze powiatu i instytucje szczebla lokalnego a także ubezpieczyciele, organizacje pozarządowe oraz wszyscy ludzie dobrej woli.” (Źródło: Gambit Wejherowski, Strategia do roku 2020)

Ostatnie posty: