Loader Image

gambit pomorski

Celem strategicznym programu bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT Pomorski jest zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 50% tj. do 150 osób rocznie w roku 2010. W prognozie ofiar śmiertelnych przedstawionej w Strategii BRD założono, że kontynuacja działań według wariantu „0” spowoduje, że do roku 2010 na drogach województwa pomorskiego w wypadkach drogowych może zginąć ponad 2000 osób, a ponad 70.000 osób może być rannymi. Intensyfikacja działań określonych w programie (wariant P1) powinna przynieść następujące efekty w stosunku do wariantu „0”:

  • zmniejszenie liczby ofiar zabitych w wypadkach drogowych do roku 2010 o 320 osób, czyli o tyle ile ginie na naszych drogach w ciągu jednego roku,
  • zmniejszenie liczby ofiar rannych o 18.5 tys. osób,
  • zmniejszenie kosztów zdarzeń drogowych o 5,4 mld zł.

W województwie pomorskim w roku 2007 liczba zdarzeń drogowych i ich ofiar wzrosła podobnie jak w całej Polsce. Mimo prowadzonych w województwie zadań mających poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego osiągnięcie tego celu jest mało prawdopodobne. W celu zrealizowania tak ambitnego planu należy podjąć jeszcze bardziej skuteczne działania. Z raportu za rok 2007 wynika, że należy w szczególności nastawić się na działania związane z zachowaniem uczestników ruchu. Alarmujący jest wzrost liczby wypadków spowodowanych nadmierną prędkością W celu zmniejszenia liczby kierowców przekraczających limity prędkości również prowadzone są działania prewencyjne oraz promocyjne. Dodatkowo poprzez działania infrastrukturalne wymusza się na kierowcach ograniczenia prędkości. Nie ma prowadzonych tak licznych działań prewencyjnych i promocyjnych dotyczących najbardziej zagrożonej grupy uczestników ruchu drogowego jaką są piesi. Liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych od 2002 roku utrzymuje się na stałym poziomie ok. 30%. Oczywiście w tym przypadku najbardziej skutecznymi działaniami są rozwiązania inżynierskie (separacja ruchu pieszego – budowa chodników, azyle, sygnalizacja świetlna). Jednak akcje, szczególnie w miejscowościach tranzytowych, promujące prawidłowe zachowania pieszych i kierowców mogą pomóc w relacjach pieszy-kierowca. Należy również zwrócić uwagę na młodych kierowców. Grupa tych uczestników ruchu powinna być poddana szczególnej uwadze, gdyż w roku 2007 liczba wypadków spowodowanych przez młodych kierowców wzrosłą o 57% w porównaniu do roku 2006.

Dla osiągnięcia celu postawionego w Gambicie pomorskim powinno się skoncentrować na zachowaniach uczestników oraz grupach ryzyka w poszczególnych powiatach oraz na konkretnych drogach wojewódzkich i krajowych.

Ostatnie posty: