Loader Image

gambit pomorski-aktualizacja

W grudniu 2008 roku został zaktualizowany Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do roku 2013 – Gambit Pomorski. Jest on formułą wojewódzkiego wdrażania Krajowego Programu BRD Gambit 2005, przyjętego przez Radę Ministrów w latach 2005 i 2006.

Problem ofiar drogowych na polskich drogach jest niestety niedoceniany w naszym społeczeństwie, mimo iż dotyczy bardzo poważnego zakresu zdrowia publicznego. Problem ten wymaga zdecydowanych i wielodyscyplinarnych działań prewencyjnych. 

 

CEL STRATEGICZNY

Województwo pomorskie – przyjazne bo bezpieczne!

Hasło to sugeruje, że będzie to województwo o zorganizowanym systemie brd, życzliwych i przyjaznych uczestnikach ruchu, szanujące pieszych i rowerzystów, z bezpieczną infrastrukturą drogową i dobrze zorganizowanym systemem ratownictw drogowego.

Celem strategicznym jest zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych o ponad 50% w stosunku do roku 2003, tj. nie więcej niż 140 ofiar rocznie!

Wyznaczo także jeden cel etapowy: rok 2010 – nie więcej niż 205 ofiar śmiertelnych. Realizacja celu strategicznego uzależniona jest od przyjęcia zadań i wymagań brd dla poszczególnych kategorii dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz w powiatach grodzkich) wymagania postawiono na tym samym poziomie (redukcja liczby ofiar śmiertelnych o 50%)

Przyjęto również cele główne dla poszczególnych powiatów województwa pomorskiego, przyjmując dla każdego z nich również zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych o 50% do roku 2013, w stosunku do roku 2003, oraz cel pośredni na rok 2010 – zmniejszenie o 25% liczby ofiar śmiertelnych w stosunku do roku 2003.

 

Priorytetowe kierunki działań

W okresie strategicznym (do 2013 roku), przyjęte cele podzielono na 14 priorytetów, które będą realizowane w ramach 45 działań. Przyjęte cele, priorytety, działania i zadania bazują na Programie Krajowym Gambit 2005, ale zostały dostosowane do poziomu regionalnego, w związku z tym nie uwzględniają  części działań i zadań związanych ściśle z poziomem krajowym (np.: akty prawne na szczeblu krajowym, zadania związane z drogami krajowymi itp.).

Cel 1: Stworzenie podsatw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz poprawy brd

Cel ten w analizowanym okresie strategicznym uszczegółowiony jest przez trzy priorytety:

 1. Struktury organizacyjne brd
 2. Zarządzanie brd
 3. Działanie sektorowe

Cel 2: Kształtowanie bezpiecznych postwa uczestników ruchu drogowego

 1. Prędkość
 2. Pasy bezpieczeństwa
 3. Alkohol i inne podobnie działające środki

Cel 3: Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów

 1. Piesi
 2. Dzieci
 3. Rowerzyści

Cel 4: Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej

 1. Rozwój działań kontrolnych
 2. Rozwój bezpiecznej sieci dróg i ulic
 3. Nowoczesne zarządzanie ruchem drogowym

Cel 5: Zmniejszenie ciężkości wypadków drogowych

 1. Kształtowanie dróg i ich otoczenia jako dróg „wybaczających” błędy kierowców
 2. Optymalizacja działań ratowniczych według „Łańcuch przeżycia”

Projekt został wykonany przez Zespół Autorski Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej na zlecenie Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, finansowany przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku.

Spis treści:

 1.  Wstęp
 2. Charakterystyka BRD w województwie pomorskim
 3. Grupy największego ryzyka uczestniczenia w wypadkach drogowych
 4. Główne problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
 5. Diagnoza systemu
 6. Uwarunkowania tworzenia startegii
 7. Cel strategiczny
 8. Koszty i efekty programu
 9. Zasady wdrażania programu
 10. Podsumowanie

 

Do pobrania pliki pdf:

Gambit Pomorski – Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do 2013 roku – DIAGNOZA
Gambit Pomorski – Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do 2013 roku – SYNTEZA

Ostatnie posty: