Loader Image
Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

6 maja został ustanowiony przez Komisje Europejską jako Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wyznaczenie tej daty jest sposobem zwrócenia uwagi mieszkańcom Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach. Z jednej strony ma na celu uwrażliwienie decydentów i opinii publicznej na problemy związane z bezpieczeństwem na drogach, a z drugiej – zmianę zachowań ich użytkowników, tak aby transport stał się bezpieczny i dostępny dla wszystkich.

Powinniśmy zatem w tym dniu przypominać wszystkim użytkownikom dróg, również dzieciom i młodzieży, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym to zadanie dla nas wszystkich, bo wszyscy mamy na nie wpływ uczestnicząc w ruchu drogowym jako piesi oraz kierujący pojazdami.

W ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w całej Europie prowadzone są akcje uświadamiające, a także festyny, konferencje i pokazy.

Europejski Dzień BRD to bardzo dobra okazja do zorganizowania w szkole wydarzenia związanego z promocją bezpieczeństwa ruchu drogowego.

* * *

Polska należy do krajów o bardzo wysokim stopniu zagrożenia wypadkami drogowymi. Na domiar złego wypadki te charakteryzują się dużą ilością ofiar śmiertelnych. W ostatnich latach na 100 wypadków drogowych przypadało u nas 8-9 ofiar śmiertelnych, Podczas gdy w krajach takich jak Szwecja, Holandia, Anglia, Niemcy, Francja liczba ta wynosi ok. 2-4 ofiary na 100 wypadków.

Nie da się całkowicie wyeliminować zjawiska, jakim są wypadki drogowe, jednak należy dążyć do ich ograniczenia, przede wszystkim zaś do ograniczenia ofiar śmiertelnych tych zdarzeń.

Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek – droga – pojazd), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg, generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych.

wypadek nie jest TYLKO zrządzeniem losu czy przeznaczeniem. Tym tragicznym zdarzeniom towarzyszą okoliczności, NA KTÓRE wpływ ma działanie człowieka.

W 2016 roku do Policji zgłoszono 33 664 wypadki drogowe, w których śmierć ponioslo 3 026 osób a rannych zostało  40 766.

Należy jednak podkreślić, że od kilku lat notuje się w Polsce tendencje spadkową liczby wypadków i ich ofiar o czym świadczą analizy statystyczne za 2017 rok i lata poprzednie.

I-VII’2016 I-VII’2017 I-VII’2019 +/-
Wypadki 18 459 17 374 94,1 -1 085
Zabici 1 557 1 403 90,1 -154
Ranni 22 636 21 233 93,8 -1 403

W 2016 roku głównymi przyczynami wypadków było:

  • nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu – 7 420 wypadków,
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 7 195 wypadków,
  • nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 3 487 wypadków.

Piesi – grupa szczególnie narażona na wypadki

Około 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa.

W 2016 roku odnotowano 8 461 wypadków z udziałem osób pieszych (25,1% ogółu), w których  zginęło 868 pieszych (38,7% ogółu), a 7 974 pieszych odniosło obrażenia ciała (19,6% ogółu).

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano w miesiącach jesienno – zimowych (październik-grudzień). Na taki stan rzeczy wpływ mają nasze warunki klimatyczne, a zwłaszcza  wcześnie zapadający zmrok i gorsza widoczność.

Głównymi przyczynami potrąceń pieszych było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściach dla pieszych. Zwrócić należy uwagę na to, że potrącenia pieszych, których przyczyną było niedostosowanie prędkości charakteryzowały się tragicznymi skutkami, w co piątym wypadku zginął człowiek.

darzenia z udziałem pieszych, to w większości zdarzenia zakwalifikowane jako „najechanie na pieszego”, pozostałe to inne zdarzenia, w których pieszy został poszkodowany np. w wyniku zderzenia dwóch pojazdów, a następnie wjechania pojazdu na chodnik, wjechania w wiatę przystanku komunikacji, uderzenie w słup lub znak, który przewracając się uderzył w pieszego lub też pieszy przyczynił się do powstania wypadku drogowego nie doznając w nim obrażeń ciała.

W 2016 roku typowych potrąceń pieszych zanotowano 8 255, w ich wyniku 859 osób zginęło, a 7 838 zostało rannych. Najwięcej wypadków spowodowali kierujący pojazdami, jednakże najwięcej osób zginęło w  wypadkach, w których sprawcami byli sami piesi.

Dzieci w wieku 0-14 lat – ofiary wypadków drogowych

W 2016 roku w Polsce miały miejsce 2 973 wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych  72 dzieci poniosło śmierć, a 3 260 doznało obrażeń. W stosunku do roku 2015 wzrosła: liczba wypadków o 153 (+5,4%), liczba zabitych dzieci o 2 (+2,9%)  i liczba rannych dzieci o 182 (+5,9 %).

Zdecydowana większość wszystkich poszkodowanych wśród dzieci w wieku 0-6 lat, to pasażerowie pojazdów – aż 77,1%, w tym ofiary śmiertelne to 72,7%. Tendencja ta jest bardzo niepokojąca albowiem świadczy o tym, że najmłodsi są narażeni na utratę życia bądź zdrowia przede wszystkim z powodu błędów dorosłych. Często za kierownicą pojazdu, w którym dziecko ulega wypadkowi siedzi ktoś z jego bliskiej rodziny.

W przypadku dzieci ze starszej grupy wiekowej 7-14 lat, także najwięcej ofiar śmiertelnych oraz  rannych było wśród pasażerów.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich latach, nasilenie wypadków z udziałem dzieci występuje w miesiącach letnich. Najwięcej wypadków z udziałem dzieci wydarzyło się w czerwcu – 345, w lipcu – 343 oraz w sierpniu – 340.  Najwięcej dzieci zginęło we  wrześniu  13 i w lipcu – 11.

W 2016 roku dzieci w wieku 0-14 lat były sprawcami 769 wypadków (spadek o 13 wypadków w stosunku do roku 2015), zginęło w nich 18 dzieci (wzrost o 6),  a 776 zostało rannych (spadek o 27).

Bardzo zagrożona wypadkami drogowymi jest też nieletnia młodzież w wieku 15-17 lat. W 2016 roku miało miejsce 1 712 wypadków z udziałem młodzieży (wzrost o 32 w stosunku do 2015 roku),  zginęło w nich 74 młodych osób (wzrost o 7), a 1 714 zostało rannych (spadek o 2).  W tej grupie wiekowej także najwięcej ofiar odnotowano wśród pasażerów.

Źródło: policja.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie posty: