Loader Image

Działania na rzecz brd w 2013r. w województwie pomorskim

Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z Ośrodkami Ruchu Drogowego w Gdańsku i w Słupsku przeznaczyła w ubiegłym roku blisko 440 tys. złotych w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim. Znaczna część tych środków wspomogła liczne akcje medialne i edukacyjne promujące bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego, sporządzony został również coroczny raport o stanie bezpieczeństwa na drogach województwa i Wojewódzki Program BRD przedstawiający strategię do roku 2020.

Pomorska Rada BRD rok rocznie przeznacza fundusze na utrzymanie i aktualizację bazy danych o wypadkach drogowych oraz zleca przygotowanie szczegółowego raportu o stanie bezpieczeństwa w województwie pomorskim. Zespół naukowców z Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej opracowujący wspomniany raport w roku 2013 przygotował również, na zlecenie PRBRD, Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do roku 2020, który został poddany konsultacji.

Działania edukacyjne i akcje medialne wspierane przez PRBRD to m.in.: akcja w zakresie profilaktyki uzależnień, szkolenie młodych motocyklistów, program edukacyjny dla młodzieży, szkolenie funkcjonariuszy w zakresie doskonalenia techniki jazdy i zasad kontroli na drogach, piknik motoryzacyjny w Sopocie. W ramach badań i wymiany doświadczeń PRBRD zorganizowała oraz sfinansowała warsztaty szkoleniowe służb powiatowych tj. dla wydziałów komunikacji, zarządów dróg, komendy policji i straży pożarnej, których głównym tematem były „Przykłady dobrej roboty”. W warsztatach wziął udział zespół naukowców z Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz przedstawiciele WRD KWP i KWPSP.

Czynny udział w poprawie stanu bezpieczeństwa w województwie pomorskim w 2013r.  poza PRBRD, Ośrodkami Ruchu Drogowego miały również GDDKiA, Zarządy Dróg, FRIL oraz wiele innych instytucji państwowych i prywatnych. O zrealizowanych przez nich działaniach oraz włożonym wkładzie finansowym można przeczytać w przygotowanym przez Sekretarza Pomorskiej Rady sprawozdaniu przygotowanym dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Sprawozdanie-2013

 

 

Ostatnie posty: