Loader Image

członkowie rady

Przewodniczący:
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Wiceprzewodniczący:
Ryszard Stachurski – Wojewoda Pomorski
Nadinsp. Wojciech Sobczak – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

Sekretarz Rady:
Jerzy Góra

Sekretariat:
Barbara Chrzczonowicz

Liderzy stałych Zespołów Obszarowych:
System BRD – Wiesława Kasprzewska- Charkin – Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku
Edukacja – Elżbieta Formela – Centrum Edukacji Narodowej
Nadzór Ruchu – Dariusz Liboń – Naczelnik Wydz. Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
Infrastruktura – Karol Markowski – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ratownictwo – Waldemar Miłejko – Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku

Członkowie Rady – przedstawiciele:

1. Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
płk dypl. Tadeusz Krawczyk

2. Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Andrzej Kondracki

3. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Ryszard Suleta

4. Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Krzysztof Czopek

5. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku
Zbigniew Wiczkowski

6. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Włodzimierz Kubiak

7. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
Jarosław Kopczyński

8. Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Józef Kwidzyński

9. Starostw Powiatowych

Andrzaj Puzdrowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

Błażej Konkol – Przewodniczący Konwentu Gmin
Adam Rzepka – Starostwo Powiatowe w Bytowie
Marek Szczepański – Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Jacek Marciniak – Starostwo Powiatowe Chojnicach
Jerzy Żmuda – Trzebiatowski – Starostwo Powiatowe w Człuchowie
Jerzy Świs – Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Ireneusz Czarnecki – Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Henryk Ossowski – Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Karol Czyżewski – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Marek Warżała – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Tadeusz Ejsmont – Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku
Dariusz Buczak – Starostwo Powiatowe w Lęborku

Mirosław Czapla – Przewodniczący Konwentu Satrostw

Marek Gumprecht – Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku
Andrzej Suszek – Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

Marek Wdowicz- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Patrycjusz Kamiński – Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
Wiktor Brych – Starostwo Powiatowe w Słupsku
Maciej Derbich – Starostwo Powiatowe w Sztumie
Józef Kabała – Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Zenon Żynda – Starostwo Powiatowe w Tczewie
Zbigniew Urban- Starostwo Powiatowe w Tczewie
Marek Panek – Starostwo Powiatowe w Wejherowie

10. Urzędów Miast
Agata Lewandowska – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Maciej Radowicz – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Bogusław Moniuszko – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Wojciech Ogint – Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Marek Biernacki – Urząd Miejski w Słupsku

W posiedzeniach Rady uczestniczą z głosem doradczym
11. Pracownicy wyższych uczelni i jednostek pozarządowych:

Dr inż. Kazimierz Jamroz – Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej
Izabela Oskarbska – Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej
Zbigniew Wrzesiński – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w Gdańsku
Marian Zupa – Zarząd Okręgowego PZMot. w Gdańsku

 

Źródło: Sekretariat PRBRD

Ostatnie posty: