Loader Image

o systemie

Okres wiary w przeznaczenie oraz podejścia traktującego wypadki drogowe jako naturalną konsekwencję ruchu drogowego, bezpowrotnie minął. Prowadzone na całym...