Loader Image

sprawozdanie

Corocznie Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sporządza sprawozdanie, które jest podsumowaniem działań w roku ubiegłym. W sprawozdaniu odnośnie roku...

warsztaty wspomagające

Nadzór nad procesem szkolenia – warsztaty wspomagające. Według Ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Art.108) nadzór nad szkoleniem ubiegających...