Loader Image

członkowie rady

Przewodniczący: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego Wiceprzewodniczący: Ryszard Stachurski – Wojewoda Pomorski Nadinsp. Wojciech Sobczak – Komendant Wojewódzki...