Loader Image

Bezpieczny motocyklista

W ramach promowania bezpiecznych zachowań w ruchu wśród motocyklistów Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego przygotowała spot “Bezpieczny Motocykl”. Najważniejszymi elementami motocyklu odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo są opony oraz napęd, czyli łańcuch. Stare, zużyte ogumienie zmniejsza przyczepność, a nieodpowiednio naciągnięty łańcuch grozi urwaniem koła, a w konsekwencji upadkiem. Przy dużych prędkościach rozwijanych przez motocykle o dużej mocy konsekwencje takiego upadku są bardzo poważne. Jeżdżąc jednośladem należy pamiętać o właściwym rozgrzaniu ogumienia – zimne opony w kontakcie ze zmarzniętą nawierzchnią znacznie zwiększają ryzyko wypadku podczas popełniania rażącyh wykroczeń drogowych, np.: niezastosowania się do znaku nakazu jazdy (omijanie wyspy dzielącej przeciwne pasy ruchu z lewej strony) czy wyprzedzania poboczem,z prawej strony, na drogach zamiejskich. Aby rozgrzać opony należy, w miarę możliwości i adekwatnie do panujących warunków drogowych, wprowadzić jednoślad w jazdę tzw. slalomem. Dopiero właściwy stan ogumienia zapewni dobrą przyczepność i możliwość bezpiecznej jazdy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa motocyklisty zaleca się właściwy ubiór – kask, kurtka, spodnie z ochraniaczami oraz odpowiednie obuwie. W spocie zestawiono zalecane bezpieczne zachowania motocyklistów w ruchu drogowym w konfrontacji z najbardziej rażącymi wykroczeniami popełnianymi przez motocyklistów. Całość jest uzupełniona komentarzem o konsekwencjach i przyczynach wypadków drogowych z udziałem motocyklistów.

Przejazd przez torowisko

Konstrukcja nawierzchni na przejazdach tramwajowych i kolejowych podczas deszczu powoduje, iż motocykl przejeżdżający przez torowisko traci przyczepność i wpada w poślizg. Zaleca się w takich sytuacjach wyprostowanie motocyklu oraz przejechanie przez torowisko bez gwałtownych zmian prędkości i kierunku jazdy.

Parkowanie

Podczas parkowania należy uwzględnić rodzaj podłoża na którym ustawiana jest podpórka, podłoże grząskie lub rozgrzany asfalt mogą przyczynić się do upadku zaparkowanego motocyklu.

Niezastosowanie się do znaku nakazu jazdy

Wyprzedzanie z lewej strony wyspy azylu – dzielącej pasy rcuhu o różnych kierunkach jazdy jest jednym z najpoważniejszych wykroczeń w ruchu drogowym, stanowi o objawie agresji ze strony kierującego oraz stwarza bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich użytkowników ruchu.

Omijanie oczekujących na zielone światło pojazdów

Niezastosowanie się do linii podwójnej ciągłej podczas dojeżdżania do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną jest jednym z najbardziej rażących wykroczeń w ruchu miejskim, dodatkowe niebezpieczeństwo wynika z jazdy pasem ruchu dla ruchu przeciwnego. Jednocześnie zatrzymanie się po ominięciu oczekującej na światłach kolejki pojazdów, na oznakowanym przejściu dla pieszych utrudnia poruszanie się pieszym użytkownikom ruchu.

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

Kolejnym poważnym wykroczeniem w ruchu drogowym, którego dopuszczają się motocykliści jest wyprzedzanie pojazdów poboczem z prawej strony, zwłaszcza na odcinkach w terenie niezabudowanym, gdzie rozwijane są duże prędkości. Nadmierna prędkość w połączeniu z zaskoczeniem omijanych kierowców mogą powodować tragiczne w skutkach wypadki drogowe.

Przejeżdżanie pomiędzy pojazdami

Przejeżdżanie pomiędzy pojazdami jest dozwolone w przypadku, gdy kierujący motocyklem zajmuje tylko jeden pas ruchu i zachowuje bezpieczny odsptęp od innych kierowców. Niedozwolone są:

  • jazda po liniach ciągłych dzielących pasy ruchu,
  • zmiana pasów bez włączania kierunkowskazów,
  • wjazd bezpośrednio przed sygnalizator za linię wyznaczającą zatrzymanie,
  • jazda ze złożonymi lusterkami,
  • jazda z wyłączonymi światłami drogowymi.

Hamowanie

Droga hamowania motocyklu jest krótsza od pozostałych pojazdów uczestniczących w ruchu ze względu na jego masę. Bardzo ważną czynnością podczas hamowania jest korzystanie z obu hamulców jednocześnie oraz baczne obserwowanie sytuacji drogowej za motocyklem. Hamowanie prz użyciu tylko jednego z hamulców może spowodować:

  • skrócenie drogi hamowania w przypadku użycia tylko hamulca tylnego,
  • upadek w przypadku użycia hamulca przedniego.

Nadmierna prędkość podczas pokonywania zakrętu

Nadmierna prędkość podczas pokonywania zakrętów przez motocyklistów może w konsekwencji doprowadzić do zderzenia czołowego lub wypadnięcia z drogi. Poważne w skutkach konsekwencje powodowane są wejściem w zakręt z za dużą prędkością uniemożliwiającą utrzymanie toru jazdy przy jednoczesnym strachu przed położeniem się motocyklu.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu

Najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem motocyklistów jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Jednoślad jest często niezauważony przez kierujących wyjeżdżających z drogi podporządkowanej. W celu zwiększenia uwagi kierujących dojeżdżających do drogi głównej zaleca się motocyklistom wprowadzenie motocykla w tak zwany ruch wężykowaty podczas dojazdu do drogi podporządkowanej. Ruch wężykowaty znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zauważenia motocyklisty poprzez zmianę położenia przedniego reflektora.

Jazda po znakach poziomych

Znaki poziome (linie dzielące pasy ruchu, przejścia dla pieszych, martwe pola) podczas jazdy w mokrych warunkach atmosferycznych są dla motocyklisty niczym lodowisko. Szczególnie podczas gwałtownego hamowania zwiększa się ryzyko upadku. Chcąc jechać bezpiecznie należy unikać jazdy po znakach poziomych.

Jazda w tzw. martwym polu

Kierujący motocyklem powinien wystrzegać się jazdy obok drugiego pojazdu. Z powodu niewielkich gabarytów motocyklista może zostać uderzony przez pojazd, który zmienia pas. Zalecanym położeniem dla motocyklisty względem innych pojazdów jest poruszanie się nieco przed lub nieco za nimi.

Źródło: Sekretariat Pomorskiej Rady BRD

Ostatnie posty: