Loader Image

bezpieczny krok naprzód

Celem startegicznym Krajowego Programu Poprawy BRD „Gambit 2005”, do 2013 roku, jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50%, tj. do 2800 osób rocznie. Program określa działania priorytetowe,  które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego celu. W pierwszej kolejności należy stworzyć podstawy do prowadzenia skutecznych i długofalowcyh działań na rzecz brd. Kolejne równie ważne kroki, to: kształtowanie świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego; ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów; budowa i utrzymanie bezpiecznej  infrastruktury drogowej, będzie to owocować zmniejszeniem ciężkości i konsekwencji wypadków drogowych.Dzieci (najmłodsi i najbardziej nieświadomi uczestnicy ruchu drogowego) są obserwatorami, dobrze stawiany przykład jest najlepszym środkiem wychowania. „Bezpiecznych krok naprzód to program przedszkolny”, którego celem jest objęcie wszystkich (350)  placówek w województwie Pomorskim. Program adresowany jest do nauczycieli przedszkolnych, dzieci w wieku 4- 7 lat oraz rodziców i opiekunów.

Przykłady złych zachowań:
[GALLERY=31]

Codzienne zagrożenia:
[GALLERY=32]

Pobierz prezentację (pdf)

Szczegóły programu „Bezpieczny krok naprzód”

Ostatnie posty: