Loader Image

bezpieczna prędkość – powiat pucki

Szczegółowa analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzona dla powiatu puckiego określa główne problemy, definiuje drastycznie różną od siebie liczbę ofiar śmiertelnych w poszczególnych latach i zwraca uwagę na nagminnie powtarzającą się przyczynę wypadków drogowych, jaką jest niedostosowana do warunków ruchu drogowego prędkość pojazdu. Ogółem w powiecie puckim, w latach 2000 – 2005 miało miejsce 4040 zdarzeń drogowych, z czego 661 to wypadki, w których zginęło 61 osób, natomiast 923 zostały ranne. Żniwo, jakie zbiera nadmierna prędkość to 143 wypadki drogowe, w których 25 osób poniosło śmierć (ponad 46% ogółu ofiar śmiertelnych) oraz 224 zostały ranne.

Lokalizacja wypadków drogowych, których przyczyną była nadmierna prędkość. Lata 2000-2005. Czarnym kolorem zaznaczono wypadki, w których notowano ofiary śmiertelne.

Głównym założeniem podczas opracowywania materiałów informacyjnych było przekazanie informacji o zagrożeniu wynikającym z niedostosowaniu prędkości do warunków ruchu oraz przekraczaniu limitów prędkości, wpływie prędkości na szanse przeżycia pieszego w przypadku jego potrącenia, długości drogi hamowania w zależności od prędkości. Dozwolonych prędkości na terenie Polski w zależności od typu pojazdu, drogi oraz obszarze oraz sankcji karnych za jej przekroczenie.
Do celów przeprowadzenia kampanii zostało wydrukowanych 8.500 ulotek.

Ostatnie posty: