Loader Image

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na obszarze województwa pomorskiego w 2012 roku

Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego co rocznie przygotowuje zestawienie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania te realizowane są wspólnie z partnerami, którzy są jednocześnie członkami Rady. Zakres działań prowadzonych przez Pomorską Radę w 2012 roku obejmował wiele płaszczyzn i struktur bazując na 5 podstawowych filarach jakimi są: bezpieczny człowiek, bezpieczne drogi, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd, ratownictwo i opieka powypadkowa. Wśród kierunków działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim można wymienić: inżynierię i technologię, nadzór i sankcje, edukację oraz badania i wymianę doświadczeń.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem z działań realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa pomorskiego w 2012 roku.

Ostatnie posty: