Loader Image

Tydzień BRD

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podjęła uchwałę, ustanawiającą tydzień 24 – 28 września 2012 roku Tygodniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ustanowienie Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma na celu popularyzację idei oraz koordynację działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uprzejmie prosi swoich członków oraz partnerów o efektywne wykorzystanie tej inicjatywy do podnoszenia świadomości społecznej w naszym kraju na temat odpowiedzialnych zachowań na drodze. Ogłoszenie Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest znakomitą okazją do zwrócenia uwagi użytkownikom dróg na podstawowe problemy, z jakimi mogą spotkać się na drogach, a także do podejmowania działań edukacyjnych skierowanych zarówno do osób dorosłych, jak też do dzieci i młodzieży.

Źródło: Krajowa Rada BRD

Ostatnie posty: