Loader Image

Dekada na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020

Lata 2011-2020 zostały przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłoszone Dekadą na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020. Według Światowej organizacji zdrowia (WTO) na drogach całego świata każdego roku umiera 1,3 mln ludzi, a liczba ofiar rannych szacuje się między 20-50 milionami. Globalny raoprt obejmuję szeroką ocenę sytuacji na drogach w 178 krajach. Z wyników badań wynika, że państwa o niskich i średnich dochodach są państwami, na które należy zrwócić szczególną uwagę w kwestii problemu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prawie połowa osób ponoszących śmierć na drogach całego świata to: piesi, rowerzyści i motocykliści. WHO wskazuje również problem z zakresu prawa drogowego – jedynie 15% krajów posiada pełen zakres praw dotyczących pięciu głównych źródeł zagrożenia: przekraczania prędkości, prowadzenia pod wpływem alkoholu, niestosowaniu kasków, pasów bezpieczeństwa oraz fotelików dziecięcych.

Zamierzeniem Dekady jest ochronienie do 2020 roku 5 mln istnień. Aby cel zostł zrealizowany, Plan Globalny prezentuje pięć kategorii, filarów:

FILAR 1: ZARZĄDZANIE BRD

FILAR 2: BEZPIECZNE DROGI I ULICE

FILAR 3: BEZPIECZNE POJAZDY

FILAR 4: BEZPIECZNI UŻYTKOWNICY DRÓG

FILAR 5: REAKCJA POWYPADKOWA

Działania przewidziane w Dekadzie powinny być prowadzone we wszystkich obszarach systemu brd (transport, opieka zdrowotna, nadzór, prawo, planowanie przestrzenne, itd). Powinny one zostać uwzględnione na poziomie lokalnym, krajowym, kontynentalnym i globalnym, lecz szczególny nacisk jest kładziony na działania krajowe i lokalne. Rezolucja ONZ zaleca poszczególnym krajom wdrażanie wielu kierunków działań strategicznych podzielonych na pięć filarów. Poszczególne kraje powinny uwzględniać te pięć obszarów aktywności jako kierunki dla własnych krajowych strategii bezpieczeństwa oraz systemów gromadzenia danych i wiedzy.

Ostatnie posty: