Loader Image

raport 2009

W województwie pomorskim od roku 2001 utrzymuje się podobny poziom liczby ofiar śmiertelnych.  Można mówić o trendzie malejącym jednak...

prędkość zabija

W związku z wyjazdami wakacyjnymi Polaków ruszyła wakacyjna kampania społeczna Ministerstwa Infrastruktury, Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pod...