Loader Image

sprawozdanie

Corocznie Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sporządza sprawozdanie, które jest podsumowaniem działań w roku ubiegłym. W sprawozdaniu odnośnie roku...

drogi pod lupę

Składowe bezpieczeństwa ruchu drogowego to pojazd, kierowca i infrastruktura.  Sukcesywnie opracowywane i wdrażane są środki bezpieczeństwa w pojazdach. Poczyniono...