Loader Image

200 ofiar śmiertelnych na przejściach dla pieszych

Piesi uczestnicy ruchu drogowego należą do grupy szczególnie wysokiego ryzyka poniesienia śmierci w wypadku drogowym. Według Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020 ponad 33% wszystkich ofiar śmiertelnych w Polsce to ofiary ginące w wypadkach związanych z najechaniem na pieszego. Poza podstawowymi błędami, jakie popełniają piesi, takimi jak: wtargnięcie na jezdnię, przechodzenie na czerwonym świetle lub w niedozwolonym miejscu, brak odblasków na nieoświetlonych drogach, znaczący wpływ na tragiczny bilans ma wiele czynników niezależnych od pieszych, jak np: brak partnerstwa na drodze spowodowany niskim poziomem edukacji a przejawiający się okazywaniem wyższości kierowców pojazdów nad niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, niekorzystna lokalizacja obiektów generujących ruch pieszy czy mała liczba środków inżynieryjnych służących ochronie pieszego (chodniki, azyle, sygnalizacja świetlna).

Tylko w 2012 roku, w Polsce w wypadkach związanych z najechaniem na pieszego śmierć poniosły 1152 osoby, a prawie 33 tysiące ofiar zostało ciężko rannych. Blisko 20% ofiar śmiertelnych wśród pieszych zginęło na oznakowanych przejściach dla pieszych, co niewątpliwe spowodowane jest nadmierną, niedostosowaną do warunków ruchu drogowego prędkością.

Kancelaria prawna Schonherr Poland, na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeanalizowała przepisy dotyczące ochrony pieszych na przejściach dla pieszych i w ich okolicach w 15 krajach europejskich. W każdym badanym kraju pieszy, który znajduje się na przejściu dla pieszych ma bezwzględne pierwszeństwo. W 10 krajach przepisy mówią o pierwszeństwie dla pieszego w momencie przebywania jego w okolicy przejścia dla pieszych i sygnalizowania chęci przejścia przez nie. We Francji i Norwegii pieszy uczestnik ruchu jest chroniony przepisami prawa już w momencie zbliżania się do przejścia dla pieszych – mimo iż nie sygnalizuje on nawet zamiaru jego pokonania.

Według Narodowego Programu BRD 2013 -202 – kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, nowelizacja aktów prawnych oraz wdrożenia drogowych środków ochrony dla pieszych mogą być narzędziami w rękach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo drogowe. Konsekwencją użycia tych narzędzi ma być znaczny spadek liczby ofiar śmiertelnych. Kluczową rolę odgrywa świadomość społeczeństwa uczestniczącego w ruchu drogowym. Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizuje serie szkoleń, wykładów i konferencji, których głównym celem jest wychowanie komunikacyjne oraz promowanie poprawnych zachowań uczestników ruchu drogowego.

Ostatnie posty: